Tổng cục Thuế chuẩn bị triển khai kỳ thi tuyển dụng công chức trên phạm vi toàn quốc

09:22 | 31/08/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế triển khai kỳ thi tuyển dụng công chức trên phạm vi toàn quốc theo Đề án thi tuyển công chức ngành Thuế năm 2022 đã được Bộ Tài chính phê duyệt.

Tổng cục Thuế chuẩn bị triển khai kỳ thi tuyển dụng công chức trên phạm vi toàn quốc
Công tác thi tuyển công chức của ngành Thuế trong những năm qua luôn được triển khai nghiêm túc, minh bạch. Ảnh: TL.

Để triển khai kỳ tuyển dụng công chức năm 2022 theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022.

Theo Tổng cục Thuế, việc triển khai Đề án thi tuyển công chức năm 2022 nhằm bổ sung kịp thời số lượng công chức thiếu hụt (do nghỉ hưu theo chế độ; thôi việc tự nguyện) đối với từng ngạch công chức tại cơ quan Tổng cục Thuế; 62 cục thuế tỉnh, thành phố và 342 chi cục thuế.

Dự kiến kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022 được triển khai trong quý 4 năm 2022 trên phạm vi toàn quốc.

Hội đồng tuyển dụng sẽ thực hiện thông báo rộng rãi trên các trang thông tin điện tử ngành Thuế và tại trụ sở các cục thuế, chi cục thuế có chỉ tiêu tuyển dụng về việc hướng dẫn nộp, tiếp nhận hồ sơ và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi.

Thùy Linh