Tổng cục Hải quan tháo gỡ khó khăn do dịch Covid-19 đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất

18:33 | 27/05/2021

(HQ Online) - Do chịu tác động của dịch Covid 19 tại địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh nên việc thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn hai tỉnh gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy Tổng cục Hải quan đã có chỉ đạo hỏa tốc hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bắc Giang, Bắc Ninh bắt đầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho công nhân
Hải quan Bắc Giang thu ngân sách tăng 92%
Thiết lập vùng cách ly y tế tại Hải quan Bắc Giang
CBCC Chi cục Hải quan quản lý khu công nghiệp Bắc Giang thực hiện nghiệp vụ trên hệ thống.
CBCC Chi cục Hải quan quản lý khu công nghiệp Bắc Giang thực hiện nghiệp vụ trên hệ thống.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Bắc Ninh do chịu tác động của dịch Covid 19 tại địa bàn tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh nên việc thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp trên địa bàn hai tỉnh gặp không ít khó khăn.

Để cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, cũng như không làm đứt gẫy chuỗi cung ứng hàng hóa, Tổng cục Hải quan giao cục hải quan các tỉnh, thành phố và đơn vị nghiệp vụ trực thuộc cùng với Cục Hải quan Bắc Ninh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Cụ thể, Cục Hải quan Bắc Ninh chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc triển khai hướng dẫn người khai hải quan khai, nộp hồ sơ hải quan cho cơ quan Hải quan thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Đối với các thủ tục khác thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Cán bộ, công chức thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, giải quyết các thủ tục trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, không tiếp xúc trực tiếp với người khai hải quan.

Trong thời gian thực hiện cách ly tập trung, Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang đề nghị chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa hoặc chi cục hải quan cửa khẩu xuất phối hợp thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa.

Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang sử dụng kết quả kiểm tra nhận được từ hệ thống để thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Tổng cục Hải quan cũng giao cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan nơi lưu giữ hàng hóa, chi cục hải quan cửa khẩu xuất phối hợp thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa trên cơ sở đề nghị của Chi cục Hải quan quản lý các KCN Bắc Giang.

Đồng thời, chủ động các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp thuộc địa bàn hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh được nhanh chóng, đúng quy định.

Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan và cục hải quan các tỉnh, thành phố thành lập các tổ, nhóm nghiệp vụ theo dõi ảnh hưởng của dịch Covid 19 để kịp thời tổng hợp, báo cáo, xử lý các khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân, đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan theo thẩm quyền. Trường hợp có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được xem xét hướng dẫn.

Được biết, ngày 24/5, UBND tỉnh Bắc Giang có quyết đinh thiết lập vùng cách ly y tế tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang (có địa chỉ lô D10, Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Thời gian thực hiện thiết lập cách ly y tế: Từ 0 giờ ngày 22/5/2021 đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh Bắc Giang cũng giao Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tổ chức triển khai các hoạt động cách ly y tế.

Giao Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn thiết lập, vận hành vùng cách ly y tế đảm bảo theo đúng quy định.

N.Linh