Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nữ Phó Tổng cục trưởng mới

16:18 | 08/04/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Phố Giang, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện 19 cuộc kiểm tra nội bộ trong quý 1
Thành lập 3 Cục trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế ở trung ương
Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nữ Phó Tổng cục trưởng mới
Thứ trưởng Bộ Tài chính trao quyết định bổ nhiệm cho bà Nguyễn Thị Phố Giang. Ảnh VT.

Được biết, bà Nguyễn Thị Phố Giang là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã có hơn 31 năm công tác trong ngành Dự trữ Nhà nước, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau.

Cụ thể:

- Từ tháng 7/1989 đến tháng 3/2004: Thủ kho bảo quản Tổng kho Dự trữ Vinh, Dự trữ Quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh;

- Từ tháng 4/2004 đến tháng 7/2004: Kỹ thuật viên bảo quản Trung cấp Phòng Kỹ thuật bảo quản, Dự trữ Quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh;

- Từ tháng 8/2004 đến tháng 2/2005: Cán sự Phòng Tổ chức - Hành chính, Dự trữ Quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh.

- Từ tháng 3/2005 đến tháng 5/2007: Kỹ thuật viên bảo quản Trung cấp Phòng Kỹ thuật bảo quản, Dự trữ Quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh;

- Từ tháng 6/2007 đến tháng 12/2007: Phó Trưởng phòng Kỹ thuật bảo quản, Dự trữ Quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh.

- Từ tháng 1/2008 đến tháng 1/2009: Phụ trách Phòng Kỹ thuật bảo quản, Dự trữ Quốc gia khu vực Nghệ Tĩnh.

- Từ tháng 2/2009 đến tháng 7/2010: Trưởng phòng Kỹ thuật bảo quản, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh;

- Từ tháng 8/2010 đến tháng 3/2014: Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh;

- Từ tháng 4/2014 đến 29/3/2021: Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

- Từ 30/3/2021 đến nay: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Thùy Linh