Tín dụng chính sách trong nửa đầu năm đã tăng 11,6%

09:45 | 04/07/2022

(HQ Online) - Đến hết tháng 6/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đã tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021, với gần 1,5 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Vượt “bão Covid-19” từ nguồn tín dụng chính sách
Trụ cột quan trọng để khôi phục kinh tế từ tín dụng chính sách
Giải ngân được 80.000 tỷ đồng tín dụng chính sách trong năm 2021
Ảnh minh họa: Ngân hàng Chính sách xã hội
Ảnh minh họa: Ngân hàng Chính sách xã hội

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt hơn 286 nghìn tỷ tỷ đồng, tăng gần 30 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng doanh số cho vay toàn hệ thống đạt gần 63 nghìn tỷ đồng, tăng gần 15 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, với gần 1,5 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 495,9 nghìn lao động, giúp hơn 3,1 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 12,8 nghìn học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 921 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 703 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4,4 nghìn căn nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách…

Gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ, việc nâng cao chất lượng tín dụng được chú trọng thực hiện. Đến 30/6/2022, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh toàn hệ thống chiếm 0,7%/tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm khoảng 0,2% tổng dư nợ.

Ngoài ra, với việc thực hiện hỗ trợ theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, đến cuối tháng 6/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân gần 8,9 nghìn tỷ đồng vốn vay ưu đãi, với hơn 213 nghìn khách hàng vay vốn.

Trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm là 6,8 nghìn tỷ đồng; cho vay học sinh – sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến 654 tỷ đồng; cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ là 1,25 nghìn tỷ đồng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch là 151 tỷ đồng.

Trước đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã triển khai cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động khi ngừng việc và sau khi phục hồi sản xuất. Từ khi triển khai thực hiện đến kết thúc đợt giải ngân ngày 31/3/2022, 63 chi nhánh tỉnh, thành phố đã thực hiện giải ngân cho hơn 1,5 nghìn người sử dụng lao động với số tiền gần 4,8 nghìn tỷ đồng để trả lương cho hơn 1,2 triệu lượt người lao động.

Hương Dịu