Tìm cách phân bổ hết số vốn đầu tư công năm 2021

07:44 | 08/04/2021

(HQ Online) - Công tác phân bổ vốn đầu tư công của năm 2021 hiện vẫn còn nhiều tồn tại cần được tháo gỡ, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ cũng như việc nghiêm túc thực hiện của các bộ, ngành, địa phương. Có như vậy mới không ảnh hướng tới công tác giải ngân vốn đầu tư công thời gian tới.

Kế hoạch vốn đầu tư của TKV năm 2021 tối đa không quá 6.704 tỷ đồng
3 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 10 tỷ USD
Quy định mới về chế độ, biểu mẫu báo cáo việc thanh toán vốn đầu tư công
Kho bạc Nhà nước ước giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2021 đạt hơn 13%
Tìm cách phân bổ hết số vốn đầu tư công năm 2021
Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 là hơn 580 nghìn tỷ đồng. Ảnh: ST

Hơn 70 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ

Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước là hơn 580 nghìn tỷ đồng (đã bao gồm 16 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được Thủ tướng Chính phủ giao).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện tổng số vốn đã phân bổ là hơn 438,1 nghìn tỷ đồng, đạt 94,98% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 46,8 nghìn tỷ đồng thì tổng số vốn đã phân bổ là 391 nghìn tỷ đồng, đạt 84,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Kế hoạch vốn còn lại chưa được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai phân bổ là 70,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 15,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo nhận định của Bộ Tài chính, đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương, trong số bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã gửi báo cáo phân bổ kế hoạch vốn năm 2021, có 34 bộ và 38 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được giao. Đáng chú ý, một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ kế hoạch vốn chưa triển khai phân bổ khá cao như: Bộ Thông tin và Truyền thông (94,77%), Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc (88%), Ban quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (85,21%), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (82,16%), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (77,13%), tỉnh Lâm Đồng (100%), tỉnh Phú Thọ (84,3%), tỉnh Hưng Yên (56,35%), Bắc Ninh (53,06%), Tây Ninh (51,71%).

Bộ Tài chính lý giải, nguyên nhân chưa phân bổ hết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương là do các bộ, cơ quan trung ương và địa phương mới giao kế hoạch vốn đợt 1. Số vốn còn lại chưa phân bổ cho các dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ do các dự án khởi công mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, chưa phân bổ được vốn tại các dự án quá thời gian thực hiện so với quy định; các dự án, nhiệm vụ quy hoạch chưa đủ thủ tục; các dự án ODA chưa ký hiệp định hoặc đang điều chỉnh hiệp định.

Riêng đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, Bộ Tài chính thống kê, có 38/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 18/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, trong đó, một số địa phương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao như: Bắc Ninh (71,89%), Quảng Bình (63,18%), Sóc Trăng (52,82%).

Cần tiếp tục tháo gỡ

Trong công tác phân bổ vốn đầu tư công về các bộ, ngành luôn có một số tồn tại vướng mắc nhất định. Cụ thể như việc phân bổ vốn không đảm bảo thời gian theo quy định.

Theo đó, trước ngày 31/12 hàng năm, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm sau, danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương thực hiện triển khai phân bổ kế hoạch vốn chậm như: Hà Nam, Cà Mau, Ninh Bình, Gia Lai, Tây Ninh hay như việc không phân bổ vốn theo ngành, lĩnh vực như tại các tỉnh: Ninh Thuận, Bắc Ninh, Phú Thọ, Bà Rịa Vũng Tàu, Thái Nguyên. Cũng có tỉnh phân bổ vượt phần vốn ngân sách Trung ương giao trong tổng mức đầu tư, bố trí cho dự án như 4 dự án của tỉnh Lạng Sơn.

Ngoài ra, cũng có một số tồn tại khác như việc phân bổ cho một số dự án khởi công mới chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; bố trí vốn quá thời gian theo quy định của Luật Đầu tư công không thuộc nhóm dự án hoàn thành trong năm 2021 như quy định tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg; bố trí thu hồi vốn ứng trước của một số dự án có chênh lệch so với số liệu Bộ Tài chính theo dõi...

Bên cạnh đó, việc phân bổ vốn nước ngoài vẫn còn tình trạng một số dự án ODA không đảm bảo đúng tỷ lệ cấp phát/cho vay lại đã được duyệt; dự án chưa được phân bổ vốn cho vay lại từ nguồn ngân sách địa phương.

Trước thực trạng nguồn vốn đầu tư công chưa được phân bổ hết sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải ngân, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và thực hiện nhập kế hoạch vốn trên Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát số vốn kế hoạch năm 2021 còn lại đến nay chưa phân bổ chi tiết của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xét, quyết định đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương cũng cần khẩn trương hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2021, triển khai thực hiện dự án ngay sau khi nhận được thông báo chi tiết kế hoạch vốn đầu tư.

Thùy Linh