Tiết kiệm hơn 40 nghìn tỷ đồng qua đấu thầu

14:42 | 08/07/2020

(HQ Online) - Báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019, Bộ KH&ĐT cho biết,  hoạt động đấu thầu trên cả nước năm 2019 có cải thiện so với năm 2018, giúp tiết kiệm hơn 40 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Đấu thầu qua mạng tiếp tục tăng trưởng mạnh
Cơ chế đấu thầu tốt, đảm bảo minh bạch sẽ hút nhà đầu tư
Đấu thầu mua gạo dự trữ đợt 2: Nhiều doanh nghiệp từ chối ký hợp đồng đợt 1 quay lại dự thầu
2835 04 fahs
Năm 2019, cả nước có tổng số 283.400 gói thầu được thực hiện.

Theo đó, năm 2019, cả nước có tổng số 283.400 gói thầu được thực hiện, tăng 1,13% so với năm 2018, với tổng giá gói thầu là 734.698,467 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 693.731,019 tỷ đồng.

Như vậy, chênh lệch giữa tổng giá gói thầu và tổng giá trúng thầu là 40.967,448 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 5,58%.

Cũng theo Bộ KH&ĐT, tỷ lệ tiết kiệm của năm 2019 cao hơn năm 2018 (5,26%). Hầu hết các hình thức lựa chọn nhà thầu đều có tỷ lệ tiết kiệm tăng so với năm 2018.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm của năm 2019 vẫn thấp so với năm 2016, 2017.

Sự chênh lệch tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu thể hiện rõ giữa các khu vực và các đơn vị trên cả nước. Xét theo khu vực địa lý, tỷ lệ tiết kiệm của các tỉnh miền Nam cao nhất, đạt 6,2%, các tỉnh khu vực miền Bắc và miền Trung đạt lần lượt 3,73% và 4,89%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tiết kiệm trung bình của cả nước.

Theo Bộ KH&ĐT, nhiều bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đấu thầu hiệu quả, tuy nhiên, vẫn còn những đơn vị có mức tiết kiệm qua đấu thầu thấp.

Có 15/118 đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu trung bình đạt trên 10%, như: Đồng Nai (14,12%), Nghệ An (11,47%), Trà Vinh (11,2%), VNPT (14,69%), PVN (13,61%)…

Tuy nhiên, còn 17/118 đơn vị chỉ đạt dưới 1%, như: Tổng công ty Cà phê Việt Nam (0,12%), Bộ Tư pháp (0,25%), Bộ KH&CN (0,29%), Viện KH&CN Việt Nam (0,3%), Bình Phước (0,46%), Yên Bái (0,6%), Thái Bình (0,62%)…

Hoài Anh