Tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo yêu cầu của Chính phủ

14:08 | 25/01/2021

(HQ Online) - Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn đúng lộ trình
Cục Tài chính doanh nghiệp có bước tiến về công tác xây dựng thể chế
Khó hoàn thành nộp tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn về ngân sách
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp (DN) có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch sắp xếp, thoái vốn nhà nước tại DN giai đoạn 2021-2025, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020: DN do cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 gồm 120 DN.

Ngoài ra, có 4 DN do cơ quan đại diện chủ sở hữu thoái vốn trước ngày 30/11/2020 không hoàn thành thoái vốn thì hoàn thành chuyển giao về SCIC trước 31/12/2020 gồm: Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng (Bộ Xây dựng), Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – Công ty Cổ phần (Bộ Xây dựng), Tổng công ty Xây dựng số 1 – Công ty Cổ phần (Bộ Xây dựng); Tổng công ty Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) (Bộ Xây dựng).

Quyết định số 908/QĐ-TTg cũng nêu rõ, có 18 DN thuộc Danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp, thoái vốn theo phương án cụ thể…

Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, trong năm 2020, cả nước đã thoái được 2.505,6 tỷ đồng, thu về 5.965,7 tỷ đồng. Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016-2020 là 27.275 tỷ đồng, thu về 177.037 tỷ đồng.

Đánh giá về kết quả cổ phần hóa, theo Cục Tài chính doanh nghiệp, về giá trị bán được, theo kế hoạch được phê duyệt, tổng giá trị dự kiến bán cho các đối tượng là 98.748 tỷ đồng, tương đương 48% giá trị phần vốn nhà nước tại DN.

Bước sang năm 2021, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn kỳ vọng sẽ được đẩy nhanh khi các cơ chế, chính sách liên quan đã và đang được hoàn thiện, các văn bản được ban hành sẽ góp phần tháo gỡ nhiều nút thắt trong tiến trình cổ phần hóa, thoái vốn.

Hương Dịu