Tiếp tục áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP, MAP nhập khẩu

16:09 | 07/03/2020

(HQ Online) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 715/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP, MAP nhập khẩu có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

tiep tuc ap dung bien phap tu ve doi voi phan bon dap map nhap khau Hơn 1.000 tấn phân bón nhập từ Trung Quốc ngày đầu tháng 3
tiep tuc ap dung bien phap tu ve doi voi phan bon dap map nhap khau Sản xuất phân bón phải đáp ứng 4 điều kiện
tiep tuc ap dung bien phap tu ve doi voi phan bon dap map nhap khau
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, từ 7/3/2020-6/3/2021: Mức thuế tự vệ là 1.050.662 đồng/tấn.Từ 7/3/2021-6/3/2022: Mức thuế tự vệ là 1.029.219 đồng/tấn. Từ 7/3/2022-6/9/2022: Mức thuế tự vệ là 1.007.778 đồng/tấn. Từ ngày 7/9/2022 trở đi là 0 đồng/tấn.

Theo Hiệp định Tự vệ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), biện pháp tự vệ có thể được gia hạn nếu cơ quan điều tra xác định việc gia hạn là cần thiết để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước và ngành sản xuất trong nước đang có những điều chỉnh theo kế hoạch.

Căn cứ quy định của Luật Quản lý ngoại thương, sau khi có yêu cầu rà soát của ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiế n hành rà soát và đánh giá tác động của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất trong nước, những điều chỉnh của ngành sản xuất trong nước kể từ khi biện pháp tự vệ được áp dụng, khả năng ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa thiệt hại nghiêm trọng nếu chấm dứt việc áp dụng biện pháp tự vệ, tác động của thuế tự vệ đối với các ngành liên quan.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Công Thương xác định việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phân bón DAP, MAP nhập khẩu là cần thiết để tiếp tục ngăn chặn thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và đảm bảo hiệu quả của biện pháp, giúp ngành sản xuất trong nước có thêm thời gian cần thiết để điều chỉnh.

Trước đó, ngày 2/3/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phân bón DAP và MAP nhập khẩu vào Việt Nam (mã vụ việc SG06). Mức thuế áp dụng là 1.072.104 đồng/tấn. Biện pháp hết hạn kể từ ngày 7/3/2020 (nếu không gia hạn).

Thanh Nguyễn