Tiếp nhận hồ sơ gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm thép trước 13/8

08:36 | 16/07/2022

(HQ Online) - Biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài có hiệu lực đến hết ngày 22/3/2023 trong trường hợp không tiếp tục gia hạn.

Xuất khẩu thép đối diện nhiều rủi ro từ biện pháp bảo hộ của EU
Chấm dứt áp thuế chống bán phá giá thép mạ Trung Quốc, Hàn Quốc
Tiếp nhận hồ sơ gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ với sản phẩm thép trước 13/8
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương): ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Quyết định 918/QĐ-BCT nêu rõ, biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài có hiệu lực đến hết ngày 22/3/2023 trong trường hợp không tiếp tục gia hạn.

Căn cứ quy định tại Điều 96.2 (a) Luật Quản lý ngoại thương và Điều 69.1 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị tổ chức, cá nhân trong nước sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp muốn gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ.

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ là trước 17h00 ngày 13/8/2022.

Thanh Nguyễn

Liên kết hữu ích