Tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ với thép, phân bón

15:12 | 05/03/2021

(HQ Online) - Bộ Công Thương vừa ra thông báo đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với các sản phẩm phân bón, thép nhập khẩu trong 3 vụ việc năm 2020.

Hơn 21.900 tấn thép nhập khẩu được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ
Khởi kiện 8 vụ, bị kiện 39 vụ phòng vệ thương mại năm 2020
Doanh nghiệp thép kỳ vọng sẽ đạt kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2020. 	Ảnh: ST
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 3/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 715/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phân bón DAP/MAP nhập khẩu có mã HS: 3105.10.20; 3105.10.90; 3105.20.00; 3105.30.00; 3105.40.00; 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

Ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Trong ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương cũng ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu có mã HS: 7213.91.90; 7217.10.10; 7217.10.29; 7229.90.99; 9839.10.00.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) nêu rõ, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thuộc 3 vụ việc nêu trên.

Uyển Như