Thụy Sỹ hỗ trợ 1,68 triệu USD giúp Việt Nam phát triển khu công nghiệp sinh thái

16:10 | 20/11/2020

(HQ Online) - Việc triển khai mô hình khu công nghiệp (KCN) sinh thái góp phần cải thiện hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của hoạt động công nghiệp tại Việt Nam.

Chính sách thuế- Bệ đỡ phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam
Việt Nam thu ngay 51,5 triệu USD khi giảm phát thải 10,3 triệu tấn CO2
Lễ ký kết dự án phát triển khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam
Lễ ký kết dự án triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Ngày 20/11, tại TPHCM, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) khởi động Dự án “Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu”.

Dự án có tổng kinh phí là 1,82 triệu USD, trong đó vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại là 1,68 triệu USD từ Chính phủ Thụy Sỹ thông qua SECO, vốn đối ứng là 138.800 USD từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dự án được thực hiện trong 36 tháng tại Hà Nội và 5 tỉnh, thành phố, gồm: TPHCM, Cần Thơ, Đồng Nai, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, hiện cả nước có 369 KCN, 26 khu kinh tế (KKT) cửa khẩu và 18 KKT ven biển. Các KCN, KKT đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng và phát triển của Việt Nam, thông qua việc thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, khơi dậy và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong nước. Các KCN, KKT cũng có đóng góp lớn và kim ngạch xuất khẩu cũng như nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, việc phát triển các KCN, KKT cũng đã việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp, góp phần đưa Việt nam từng bước tham gia chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu... Việc phát triển mô hình KCN cũng góp phần tích cực trong việc hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích đỏi mới thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, ông Đông cũng nhận định, bên cạnh các kết quả như trên, việc phát triển KCN, KKT thời gian vừa cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định, trong đó có vấn đề môi trường.

Để góp phần giải quyết thách thức trên, trong giai đoạn 2014 – 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với UNIDO và một số nhà tài trợ triển khai thí điểm mô hình KCN sinh thái.

Dự án "Triển khai khu công nghiệp sinh thái theo hướng tiếp cận từ chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu" là sự kế thừa kết quả triển khai thí điểm mô hình này trong thời gian qua, đồng thời là tiền đề để nhân rộng mô hình này trên cả nước trong giai đoạn tới. Dự án sẽ hỗ trợ hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng nền tảng thông tin, kỹ thuật để kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ thực hiện các giải pháp chuyển đổi KCN thông thuờng thành KCN sinh thái.

Nguyễn Hiền