Thường xuyên rà soát, sửa đổi chính sách về thuế, hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

12:33 | 23/03/2022

(HQ Online) - Bà Lê Như Quỳnh, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) khẳng định, thời gian tới, Cục sẽ thường xuyên theo dõi đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật đang áp dụng; rà soát, đề xuất, trình các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi các chính sách pháp luật về thuế, pháp luật hải quan theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Bộ Tài chính lấy ý kiến rà soát, đánh giá để sửa đổi 9 Luật thuế
Tháo gỡ khó khăn về chính sách thuế - hải quan cho doanh nghiệp Hàn Quốc
Bộ Tài chính đối thoại với doanh nghiệp Hàn quốc về chính sách thuế và hải quan
Thường xuyên rà soát, sửa đổi chính sách về thuế, hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Bà Lê Như Quỳnh, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Thái Bình

Phát biểu tại phiên thảo luận thứ nhất trong khuôn khổ Tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong tạo thuận lợi thương mại” do Báo Hải quan phối hợp cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức ngày 23/3, bà Lê Như Quỳnh, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (XNK), Tổng cục Hải quan cho biết: với đa số cán bộ công chức (CBCC) và người lao động là nữ, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng trong những năm vừa qua, phụ nữ Cục Thuế XNK đã thật sự nỗ lực để trở thành phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Điều đó được minh chứng qua những kết quả mà Cục Thuế XNK đã đạt được trong công tác tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách thuế XNK.

Cụ thể, trên lĩnh vực xây dựng chính sách pháp luật, Cục Thuế XNK đã nghiên cứu, tham gia soạn thảo Luật Thuế XNK, Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Luật thuế Bảo vệ môi trường (BVMT), Luật Quản lý thuế, Luật Hải quan; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết các Luật này; Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi, ưu đãi đặc biệt phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam và cam kết quốc tế…

Việc sớm triển khai áp dụng các Hiệp định/Công ước đã góp phần tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hội nhập kinh tế quốc tế/ khu vực; góp phần tạo sự minh bạch dần chính sách thuế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động tính toán hiệu quả kinh doanh, tôn trọng trị giá đàm phán giao dịch trong mua bán, khuyến khích giao thương phát triển.

Trên lĩnh vực tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, Cục Thuế XNK đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách pháp luật thuế, quản lý thuế.

Điển hình như, Cục đã chủ động xây dựng, trình Tổng cục Hải quan ban hành chế độ kế toán thuế áp dụng tập trung trong toàn ngành; quy trình thu theo nguyên tắc người nộp thuế tự khai, tự tính, tự nộp thuế, cơ quan Hải quan thực hiện các chức năng quản lý thuế thông qua kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, vì vậy đã góp phần giảm chi phí giá thành sản phẩm, giảm thời gian thông quan, giảm chi phí quản lý hành chính thuế.

Bên cạnh đó, Cục cũng đã tổ chức xây dựng, hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng dự toán thu ngân sách bám sát với thực tế phát triển của nền kinh tế, đúng định hướng của Chính phủ, bộ, ngành; báo cáo thường xuyên tình hình thu ngân sách theo tháng, quý hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng dự toán thu, cưỡng chế thuế; quản lý nợ thuế, kế toán thuế.

Ngoài ra, Cục cũng đã đề xuất thực hiện các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu, ngăn chặn gian lận thương mại, trốn thuế,… (sửa đổi biểu thuế XNK, GTGT, TTĐB, hoàn thiện công tác quản lý vĩ mô, đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu hàng tiêu dùng cao cấp, kiềm chế nhập siêu, quản lý chặt giá tính thuế các mặt hàng nhạy cảm có thuế suất cao, giá trị lớn,…) trên cơ sở đó đã góp phần bảo hộ sản xuất, khuyến khích và định hướng đầu tư sản xuất trong nước phát triển có hiệu quả.

Thường xuyên rà soát, sửa đổi chính sách về thuế, hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Các khách mời tham dự phiên thảo luận thứ nhất tại tọa đàm. Ảnh: Thái Bình

“Đồng thời giúp ngành liên tục thực hiện thắng lợi chỉ tiêu và chỉ tiêu phấn đấu về thu thuế trong nhiều năm liền trong điều kiện phải thực hiện cắt giảm thuế theo các Hiệp định đa phương, song phương với khu vực, quốc tế và sự gia tăng của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế với những thủ đoạn, hình thức ngày càng tinh vi”, bà Lê Như Quỳnh nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục Thuế XNK cũng đề cập tới yếu tố làm tốt công tác hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật và giải quyết các vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ thuế tại các địa phương, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của đơn vị Hải quan địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, chủ động tham gia các hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo định kỳ hoặc đột xuất, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của các cục hải quan địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, để kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật của người khai hải quan, người nộp thuế theo nguyên tắc tự khai, tự tính, tự nộp thuế, Cục đã đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra thông qua các hình thức: kiểm tra trực tiếp tại trụ sở đơn vị Hải quan, doanh nghiệp, kiểm tra thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý tập trung về mã số, trị giá,…; kiểm tra thông qua hệ thống giám sát trực tuyến tại Tổng cục Hải quan thay vì trước đây chỉ kiểm tra tại trụ sở của doanh nghiệp hoặc cơ quan Hải quan.

Thời gian tới, Cục Thuế XNK, trong đó có sự đóng góp to lớn của lực lượng CBCC và người lao động nữ sẽ tiếp tục bám sát định hướng xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021 – 2030, đặc biệt là trong công tác tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật.

Cụ thể, đối với công tác xây dựng chính sách pháp luật về thuế, pháp luật hải quan, bà Quỳnh cho biết, Cục sẽ thường xuyên theo dõi đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật đang áp dụng; rà soát, đề xuất, trình các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi các chính sách pháp luật về thuế, pháp luật hải quan theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với các cam kết, chuẩn mực quốc tế.

Chú trọng việc áp dụng chính sách quản lý thuế GTGT, thuế TTĐB đối với hàng hóa tại khâu nhập khẩu thống nhất với hàng hóa tại khâu nội địa thông qua việc cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình hình đất nước và cam kết quốc tế; bổ sung, hoàn thiện, đơn giản hóa các sắc thuế để áp dụng thống nhất chính sách thuế và thủ tục quản lý thuế...

“Đối với công tác tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về thuế, pháp luật hải quan, Cục xác định nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác dự báo lập, xây dựng, thực hiện dự toán thu ngân sách hàng năm; tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về thuế, pháp luật hải quan theo hướng quy định rõ trách nhiệm thi của “từng khâu, từng cấp, từng vị trí”, tránh tình trạng “đùn đẩy công việc” hoặc thực hiện không đúng thẩm quyền…”, bà Lê Như Quỳnh nhấn mạnh.

Thanh Nguyễn