50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Thực hiện nêu gương - từ tấm gương của Bác đến công việc hôm nay

07:25 | 03/02/2019

(HQ Online) - Gương mẫu thực hiện nghiêm túc mỗi công việc cách mạng dù là nhỏ nhất, gương mẫu thực hiện đạo đức cách mạng là điểm nhấn trong phong cách công tác, là nét nổi bật trong tấm gương đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính điều đó đã làm cho những lời căn dặn, lời chỉ dẫn của Người có sức thuyết phục, có tác dụng lớn trong việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Hôm nay, chúng ta học tập tinh thần gương mẫu của Người để hiểu và thực hành với những yêu cầu cao hơn. 

thuc hien neu guong tu tam guong cua bac den cong viec hom nay
Thăm lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc ngày 13/9/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. (Ảnh tư liệu)

Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, đường lối và bằng sự gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên. Trong thời kỳ đấu tranh giành lại và bảo vệ độc lập dân tộc, các chiến sĩ cộng sản gương mẫu thể hiện tinh thần bất khuất, kiên cường, sẵn sàng hi sinh vì lý tưởng, thể hiện tình thương yêu đồng chí, đồng bào sâu sắc, thể hiện vai trò tiên phong, chịu đựng gian khổ, Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ… Những điều tốt đẹp đó đã khiến nhân dân khâm phục và tin tưởng đi theo lá cờ cách mạng của Đảng. Ngày nay, những nhiệm vụ mới, những khó khăn thử thách mới đòi hỏi những nỗ lực để vượt qua. Những nỗ lực đó bắt đầu trước hết từ sự gương mẫu trong công việc, trong đạo đức, lối sống của từng cán bộ (từ cấp cao nhất) đến mỗi đảng viên.

Tấm gương tuyệt vời về sự nêu gương

Trong mỗi chặng đường cách mạng, cho đến cuối cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu gương sáng cho cán bộ, đảng viên và cả hậu thế về đạo đức trong sáng tuyệt vời, về tác phong công tác khoa học, sâu sát, tỷ mỷ trong mỗi công việc cách mạng. Người chính là tấm gương mẫu mực về việc nêu gương mà hôm nay chúng ta đang nỗ lực học tập và làm theo.

Năm 1945, Người gương mẫu thực hiện mười ngày nhịn ăn một bữa, cùng đồng bào nỗ lực chống “giặc đói” khi kêu gọi mọi người nhường cơm sẻ áo, lập hũ gạo cứu đói.

Người gương mẫu đi đầu tham gia Tết trồng cây - Để cho đất nước càng ngày càng Xuân, khi kêu gọi thực hiện Tết trồng cây. Cho đến mùa Xuân cuối cùng của mình, Người vẫn không quên trồng cây trên đồi Vật Lại (Ba Vì, Hà Nội) trong Tết trồng cây thứ 10, năm 1969.

Người kêu gọi nhân dân rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và với Người, “Bản thân tôi ngày nào cũng tập”.

Dù là Chủ tịch nước, Người vẫn đến tận nơi thăm bà con nông dân, ra tận ruộng xắn quần cùng tát nước, cấy lúa sau lời kêu gọi nhân dân chống hạn, chống úng, tăng gia sản xuất.

Với cán bộ, đảng viên, Người khuyên tu dưỡng: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư và Người là hình mẫu thuyết phục của những phẩm chất tốt đẹp đó. Người yêu cầu những người không gương mẫu, làm không đúng với nói cần được xử lý nghiêm khắc.

Nêu gương (phải) trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả

Từ năm 2012, Ban Bí thư đã có Quy định số 101-QĐ/TƯ quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nêu rõ: “Mỗi cán bộ, đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”. Quy định này nhấn mạnh bảy lĩnh vực cần nêu gương: Về tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình, phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ. Tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu gương mẫu với các cán bộ, đảng viên giữ các vị trí lãnh đạo, Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa XII (tháng 10/2018) ban hành Quy định số 08-QĐ/TƯ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt với các cán bộ ở cấp cao nhất: “Để nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” (Trích Quy định). Những văn kiện đó được tích cực triển khai thực hiện trong thực tiễn đã chứng minh quyết tâm của Đảng đấu tranh với những biểu hiện không gương mẫu, sa sút đạo đức cách mạng, chống để xây và xây để chống những biểu hiện suy thoái.

Với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh với những biểu hiện cụ thể của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, điều cần nhấn mạnh và phát triển với người đảng viên, đặc biệt với các cán bộ lãnh đạo, là sự gương mẫu về đạo đức, là tính tiên phong, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và trước dân. Người đảng viên đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo càng cần phải gương mẫu thực hiện điều này. Người giữ cương vị càng cao càng phải gương mẫu nhiều hơn bên cạnh những yêu cầu khác về phẩm chất và năng lực lãnh đạo. Đó cũng là trách nhiệm mà Đảng và nhân dân đòi hỏi mỗi đảng viên là cán bộ lãnh đạo thực hiện nghiêm túc.

Muốn thưc hiện tốt việc nêu gương, cùng với tấm lòng trung thực còn cần có ý chí phấn đấu cao. Điều quan trọng hơn để có thể thực hiện điều đó là mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các cán bộ giữ vị trí lãnh đạo phải luôn liên hệ với công việc hàng ngày, các biểu hiện cụ thể trong công tác, sinh hoạt của mình để tự và cùng nhau phê bình, để tự và cùng nhau điều chỉnh sao cho tăng thêm sự tận tụy, tâm huyết và trách nhiệm với từng công việc.

Trong mùa Xuân mới, Đảng yêu cầu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện những điều đó cũng chính là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. thực hiện Nói đi đôi với làm. Một lẫn nữa đọc lại / học lại những lời căn dặn của Bác, soi lại tấm gương trong sáng của Người, chúng ta có thể nhận ra nhiều điều hữu ích.