Thực hiện các giải pháp để sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân

10:18 | 18/05/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế đang phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện giải pháp sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân.

Cá nhân nên sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử để phòng tránh dịch Covid-19
Hà Nội: Hơn 98% cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan Thuế đã nộp hồ sơ
Cứ phát sinh nghĩa vụ thuế là phải đăng ký mã số thuế cá nhân
Ảnh: Thuỳ Linh.
Trong tương lai gần mã số định danh cá nhân sẽ thay cho mã số thuế cá nhân. Ảnh: Thuỳ Linh.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 35 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư, mã số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế.

Mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan Thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế.

Theo Luật Căn cước công dân 2014, số định danh cá nhân chính là số căn cước công dân của công dân, được xác lập từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Như vậy, theo quy định nêu trên của Luật Quản lý thuế, khi mọi công dân có mã số định danh cá nhân, có thể sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Theo thông tin của Tổng cục Thuế, để thực hiện giải pháp sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) làm việc tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội-C06 (Bộ Công an). Trên cơ sở tài liệu về 11 dịch vụ mà Bộ Công an đang chia sẻ cho các bộ, ngành, Tổng cục Thuế dự kiến triển khai theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tổng cục Thuế kết nối qua Bộ Tài chính để sử dụng các dịch vụ với Bộ Công an sau khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư; rà soát dữ liệu của toàn bộ mã số thuế cá nhân để sử dụng trong quản lý thuế.

Giai đoạn 2: Tổng cục Thuế rà soát dữ liệu quản lý thuế để chuyển sang sử dụng số căn cước công dân làm mã số thuế.

Thùy Linh