Thúc đẩy quản lý tài sản công đúng Luật

14:25 | 31/10/2019

(HQ Online) - Qua hơn 1 năm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đi vào cuộc sống, các bộ, ngành địa phương đã tích cực triển khai thực hiện song vẫn còn “đâu đó” còn triển khai chậm chạp. Tới đây, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị thúc đẩy vấn đề này.

thuc day quan ly tai san cong dung luat 50% đơn vị chưa ban hành định mức gây khó cho quản lý tài sản công
thuc day quan ly tai san cong dung luat Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu để minh bạch quản lý tài sản công
thuc day quan ly tai san cong dung luat Tìm giải pháp công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công
thuc day quan ly tai san cong dung luat Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Quản lý tài sản công chặt chẽ theo tiêu chuẩn và định mức
thuc day quan ly tai san cong dung luat
Y tế là một trong những lĩnh vực chưa có tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản. Ảnh: ST.

Chưa có tiêu chuẩn sử dụng tài sản lĩnh vực y tế, giáo dục

Tổng kết mới đây của Bộ Tài chính cho thấy tiến độ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích trụ sở chuyên dùng còn chậm; chưa ban hành kịp thời văn bản phân cấp thẩm quyền dẫn đến sai thẩm quyền khi quyết định mua sắm, xử lý tài sản công. Đó là tiến độ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích trụ sở chuyên dùng, công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện còn chậm, ảnh hưởng tới việc đầu tư, mua sắm, sửa chữa và xử lý tài sản. Đến nay, mới có khoảng 50% bộ, ngành, địa phương ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng. Còn lại đa số bộ, ngành, địa phương chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp trong cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Nguyên nhân chủ yếu là do một số bộ như: Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội chưa ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo nên các bộ, ngành, địa phương không có cơ sở để xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Ngoài ra, do số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng, diện tích trụ sở chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp nhiều, chủng loại đa dạng, mỗi cơ quan, đơn vị có nhu cầu khác nhau nên việc tổng hợp, xây dựng tiêu chuẩn, định mức chưa được kịp thời.

Theo ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, một số bộ, ngành, địa phương chưa ban hành kịp thời các văn bản phân cấp thẩm quyền để thi hành luật. Có một số bộ, ngành, địa phương tiếp tục sử dụng quy định phân cấp đã ban hành trước thời điểm luật có hiệu lực thi hành nên có thể dẫn đến sai thẩm quyền khi quyết định mua sắm, sử dụng tài sản công.

Quy định về tài sản giá trị lớn để phân định thẩm quyền

Để khắc phục, Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Trong đó sẽ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp tỉnh khẩn trương ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công theo quy định; phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng (diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý).

Trong thời gian chưa ban hành quy định, thì việc ban hành diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng, tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng sẽ thuộc thẩm quyền của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh. Việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc thẩm quyền của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh (trừ một số trường hợp).

Đối với một số bộ chậm trễ như đã nêu trên, cần khẩn trương ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở đó, bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng theo thẩm quyền để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Tài chính cũng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh khẩn trương ban hành quy định về tài sản có giá trị lớn để phân định thẩm quyền phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê. Trong trường hợp chưa hoặc không ban hành quy định này, thì việc phê duyệt đề án thuộc thẩm quyền của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh.

Sau 1 năm triển khai Luật, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và đốc thúc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, ban hành các quy định theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, việc này vẫn không có tiến triển. Do đó, cơ quan chủ trì đặt kỳ vọng vào việc ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ sẽ có những chuyển biến tích cực, để tài sản công tiếp tục được quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước.

Hồng Vân