Thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế

10:03 | 02/11/2019

(HQ Online) - Liên quan đến vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa đã NK đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và hàng hóa sản xuất trong nước đưa vào cửa hàng miễn thuế, Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp thực hiện.

thu tuc khai hai quan doi voi hang hoa dua vao cua hang mien thue Triển khai Thông tư về trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK cho doanh nghiệp phía Nam
thu tuc khai hai quan doi voi hang hoa dua vao cua hang mien thue Những thay đổi trong cách tính trị giá hải quan đối với hàng hóa NK chứa phần mềm
thu tuc khai hai quan doi voi hang hoa dua vao cua hang mien thue Thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng sản xuất XK được chỉ định giao hàng
thu tuc khai hai quan doi voi hang hoa dua vao cua hang mien thue
Cửa hàng miễn thuế tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 167/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định, hàng hóa đã hoàn thành thủ tục NK được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được quản lý theo chế độ tạm xuất.

Khoản 2 Điều 9 Nghị định 167/2016/NĐ-CP quy định, đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam, hàng hóa đã hoàn thành thủ tục NK được phép lưu thông theo quy định của pháp luật Việt Nam, hàng hóa tạm NK vào Việt Nam: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm xuất, tái xuất theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết, trong thời gian rà soát, sửa đổi, bổ sung mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS, cục hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế mở tờ khai với mã loại hình G61 đối với hàng hóa đã NK đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và hàng hóa sản xuất trong nước đưa vào cửa hàng miễn thuế.

N.Linh