Thứ trưởng Trần Xuân Hà: Chính sách thuế phải dễ hiểu, dễ thực thi

19:40 | 23/05/2022

(HQ Online) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đánh giá, Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và kế hoạch triển khai của ngành Thuế khá đầy đủ.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà: Chính sách thuế phải dễ hiểu, dễ thực thi
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo. Ảnh: TL.

Phát biểu tại Hội thảo Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030 do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 23/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà nhận định, Chiến lược của ngành Thuế là 1 trong 9 chiến lược nhánh trong tổng thể chiến lược phát triển ngành Tài chính. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hệ thống thuế bao gồm cả chính sách và quản lý thuế.

"Tôi đánh giá cao các đồng chí chủ động xây dựng chương trình hành động để triển khai Chiến lược này, đã xác định được nhiệm vụ cụ thể và phân công từng đơn vị tham gia; xác định được từng lộ trình cũng như kết quả đầu ra của từng hoạt động. Trên cơ sở kết quả Hội thảo dề nghị các đồng chí tiếp thu ý kiến để tiếp tục hoàn thiện kê hoạch hành động thực hiện Chiến này. Trên cơ sở đó báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính để ban hành Quyết định nhằm tạo cơ sở triển khai", Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, Chiến lược cải cách hệ thống thuế và kế hoạch triển khai của ngành Thuế khá đầy đủ. Chiến lược gồm 2 phần rõ ràng là chính sách thuế và quản lý thuế. Về chính sách thuế, Thứ trưởng cho biết đã đọc lại toàn bộ chinh ssachs về thuế trong đó có cả luật, thông tư và nghị định liên quan. Các chính sách thuế đã được ban hành vẫn thường xuyên được sửa đổi để có sự thống nhất giữa các văn bản,

"Qua tiếp xúc với các chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế, các quy định về thuế của nước ta đang được đánh giá là tương đối phù hợp, không quá cao và không quá thấp; xác định đối tượng nộp thuế đầy đủ, rõ ràng để không bị sót đối từng thu thuế. Hiện đã có đầy đủ các chính sách về miễn, giảm, hoàn, ưu đãi đầu tư theo ngành theo lĩnh vực, địa bàn. Tất cả quy định như thế cần rõ ràng giúp người nộp thuế dễ dàng thực hiện nghĩa vụ", Thứ trưởng Trần Xuân Hà nói.

Về chính sách thuế, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu ngành Thuế viết sao cho dễ hiểu, rõ ràng, dễ thực thi và cũng dễ kiểm tra kiểm soát; để cho tính minh bạch, trung lập của chính sách thuế được hoàn thiện.

Về quản lý thuế, Thứ trưởng yêu cầu cần nghiên cứu kĩ Luật Quản lý thuế số 38. Trong đó Luật này khi làm đã phát huy trí tuệ tất cả đơn vị trong Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính. Luật này bao hàm đầy đủ nội dung từ khâu đăng kí, kê khai, nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế, thanh tra kiểm tra, phân loại rủi ro, hoá đơn điện tử, thương mại điện tử, giá tính thuế... Ngay cả một công tác mới như máy tính tiền kết nối với hệ thống thuế cũng đã được nêu.

Tại Hội thảo, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu, trước hết ngành Thuế phải tiếp tục rà soát lại quy trình và các quy chế nằm trong các nghị định, thông tư. Qua thực tiễn triển khai nếu có nội dung nào cần bổ sung sửa đổi thì cần mạnh dạn sửa để bổ sung và hoàn thiện. Cùng với đó phải gắn vào hệ thống CNTT, hạn chế tối đa việc thực hiện thủ công các nghiệp vụ thuế.

Thứ trưởng cũng lưu ý về nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý thuế. Hệ thống thuế rất rộng, từ tổng cục đến cục, chi cục, quân số mấy chục nghìn người, nên đòi hỏi những nghiệp vụ kĩ năng về thực hành, giải quyết các quan hệ giữa cơ quan quản lý thuế vơi người nộp thuế và cả các cơ quan liên quan. Tổng cục Thuế phải cố gắng xây dựng lực lượng và phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ công chức làm ở cục vụ. Các đồng chí phải cọ sát với công việc thực tế, từ đó duy trì công cuộc cải cách thuế trong nền kinh tế quốc dân thời gian tới.

Thùy Linh