Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai: Ngành Hải quan phấn đấu vượt 5% chỉ tiêu thu NSNN

19:12 | 15/07/2019

(HQ Online) - Đây là yêu cầu mà Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đề ra với ngành Hải quan tại Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2019 tổ chức ngày 15/7/2019.

nganh hai quan phan dau vuot 5 chi tieu thu nsnn duoc giao Tổng cục Hải quan họp trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng năm 2019
nganh hai quan phan dau vuot 5 chi tieu thu nsnn duoc giao Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Kết quả cơ cấu lại NSNN, nợ công là thành tựu lớn của ngành Tài chính
nganh hai quan phan dau vuot 5 chi tieu thu nsnn duoc giao Thu NSNN 6 tháng đầu năm 2019: Xu hướng nghịch

nganh hai quan phan dau vuot 5 chi tieu thu nsnn duoc giao
Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: T. Bình.

Biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong mọi mặt hoạt động của ngành Hải quan đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nhấn mạnh, những kết quả toàn ngành Hải quan đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất tích cực, kết quả này đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung của ngành Tài chính.

Trong đó, Thứ trưởng đã điểm lại các mặt công tác như: hoàn thành khá lớn các đề án xây dựng chính sách, thu NSNN, cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi thương mại, chống buôn lậu và gian lận thương mại, công tác kỷ cương, kỷ luật, đào tạo nguồn nhân lực... đã được Tổng cục Hải quan đẩy mạnh và đạt được kết quả tốt.

Đưa ra định hướng cho công tác trong 6 tháng cuối năm của ngành Hải quan, một trong những nhiệm vụ quan trọng Tổng cục Hải quan cần phải tập trung triển khai trong thời gian tới là công tác xây dựng các đề án về cơ chế, chính sách đúng tiến độ, rà soát kỹ, xây dựng nội dung chất lượng. Với một khối lượng các văn bản quy phạm pháp luật cần xây dựng và sửa đổi thì việc đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng các văn bản là rất khó. Để làm được điều này, Thứ trưởng cho rằng, các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan phải sát hơn tiến độ xây dựng các đề án, nâng cao chất lượng các ý kiến tham gia góp ý và xây dựng các chính sách phải đầu tư kỹ càng, phân rõ tiến độ và kiểm soát chặt tiến độ thực hiện.

Đối với nhiệm vụ thu NSNN, đồng tình với những giải pháp mà Tổng cục Hải quan đưa ra trong triển khai các nhiệm vụ thu NSNN, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh, các đơn vị cần triển khai đồng bộ các giải pháp để giúp ngành Hải quan phấn đấu phải vượt 5% chỉ tiêu thu NSNN được giao.

Đánh giá về công tác cải cách, hiện đại hóa, Thứ trưởng cho rằng ngành Hải quan đã cải cách rất mạnh mẽ, kết quả này đã được Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá rất cao. Tuy nhiên, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục Hải quan tập trung triển khai mạnh mẽ tái thiết kế lại hệ thống CNTT. Đây là một nhu cầu hết sức cấp bách, cần phải được khẩn trương triển khai để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hải quan, giải quyết được những vướng mắc đang tồn tại trong thực tiễn của ngành Hải quan hiện nay.

Bên cạnh đó, công tác hiện đại hóa hải quan cần tiếp tục phát huy vai trò của Bộ Tài chính, ngành Hải quan trong triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, tích cực đôn đốc các bộ ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế này để giúp đẩy nhanh tiến trình tạo thuận lợi thương mại hơn nữa.

Đối với công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại của ngành Hải quan, bên cạnh việc ghi nhận và biểu dương kết quả xuất sắc về chống buôn lậu và gian lận thương mại ngành Hải quan đạt được trong 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho rằng bước đầu ngành Hải quan đã khẳng định được vị trí chủ công trong công tác này. Tuy nhiên, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và chủ động phối hợp lực lượng lập các chuyên án, ngành Hải quan cần có những giải pháp cụ thể để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, bắt giữ hàng cấm, hàng giả, giữ an ninh an toàn nền kinh tế quốc gia.

Đối với công tác xây dựng lực lượng, Thứ trưởng cho rằng, ngành Hải quan đã chủ động rà soát và sắp xếp tổ chức lực lượng và xây dựng những tiêu chí để đánh giá công việc của CBCC. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan cần tăng cường hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC gắn với luân phiên luận chuyển, tăng cường công tác tự đào tạo để nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng đây là công tác thường xuyên, nhất là trong bối cảnh chính sách, quy trình quản lý luôn luôn thay đổi thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC của ngành Hải quan là rất quan trọng- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, giữ nguyên kỷ cương kỷ luật cũng là một trong những yêu cầu mà Thứ trưởng đề ra với ngành Hải quan.

Thu Trang