Thu nội địa 11 tháng, có 10/18 khoản thu sắc thuế hoàn thành dự toán

15:58 | 05/12/2019

(HQ Online) - Đến hết tháng 11, thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện đã được hơn 96%. Từ nay đến cuối năm, toàn ngành Thuế sẽ tập trung vào một số khoản thu ngân sách trung ương, đặc biệt là đôn đốc thu đòi nợ thuế.

thu noi dia 11 thang co 1018 khoan thu sac thue hoan thanh du toan Những loại thuế nào sẽ phải thực hiện khai thuế?
thu noi dia 11 thang co 1018 khoan thu sac thue hoan thanh du toan Xử lý nợ thuế: Đảm bảo chính sách không bị lợi dụng, trục lợi
thu noi dia 11 thang co 1018 khoan thu sac thue hoan thanh du toan Sẽ có thêm ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp ngành ô tô
thu noi dia 11 thang co 1018 khoan thu sac thue hoan thanh du toan
Tinh đến hết tháng 11, số thu ngân sách trung ương ước đạt 516 nghìn tỷ đồng, bằng 91% dự toán. Ảnh: Thùy Linh.

Thu ngân sách đạt 96,6%

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến tháng 11, tổng thu ngân sách ngành Thuế đạt 1.128.157 tỷ đồng, bằng 96,6% so với dự toán, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, hầu hết các khoản thu đều có mức tăng trưởng khá, trong đó thu từ dầu thô ước đạt 51.541 tỷ đồng, bằng 115,6% dự toán. Cùng với đó, thu nội địa ước đạt 95,8% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.

Toàn ngành có 10/18 khoản thu sắc thuế đã hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán. So với cùng kỳ có 15/18 khoản thu có mức tăng trưởng, trong đó: thuế thu từ khu vực sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công thương nghiệp - ngoài quốc doanh) tăng 12,5%; thuế thu nhập cá nhân tăng 17,7%; lệ phí trước bạ tăng 22,9%; thu phí, lệ phí tăng 10%, thu từ xổ số tăng 13,5%, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản tăng 23,6%...

Thống kê cho thấy, tính đến hết tháng 11, số thu ngân sách trung ương ước đạt 516 nghìn tỷ đồng, bằng 91% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương đạt 612.157 tỷ đồng, bằng 101,8% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ.

Rà soát doanh nghiệp nợ thuế lớn

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, lũy kế 11 tháng, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 80.984 cuộc thanh, kiểm tra đạt 92,32% kế hoạch năm 2019; kiểm tra được 427.018 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Từ đó, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 50.044,7 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 13.644,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 2.103,45 tỷ đồng; giảm lỗ là 34.296,5 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế ước nộp vào ngân sách là 9.241,5 tỷ đồng, đạt 67,73% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, cơ quan Thuế đã tiến hành thanh tra được 500 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 1.077 tỷ đồng; giảm lỗ 4.985 tỷ đồng; giảm khấu trừ gần 21 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 5.463 tỷ đồng.

Riêng đối với công tác quản lý nợ thuế, tính đến cuối tháng 11, cơ quan Thuế thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ đạt khoảng 30.687 tỷ đồng, bằng 79,2% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018. Con số này đã tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 18.506 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 12.181 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2019, trong thời gian tới cơ quan Thuế sẽ tiếp tục tổ chức đôn đốc thu ngân sách nhà nước đối với một số khoản thu ngân sách trung ương như dầu thô, khí thiên nhiên, lợi nhuận còn lại và cổ tức được chia, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất trung ương, phí & lệ phí thuộc ngân sách trung ương.

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ các đơn vị theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ. Từ đó tổng hợp, phân tính cơ cấu nợ thuế, phân loại nợ, xác định nguyên nhân nợ tăng. Cùng với đó là thực hiện đánh giá kết quả thực hiện đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ hàng tháng của toàn ngành Thuế.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế rà soát các doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn thu vào ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2019.

Đặc biệt, các đơn vị cần triển khai các đoàn thanh, kiểm tra theo kế hoạch được giao; có biện pháp hiệu quả chống thất thu đối với các hoạt động chuyển giá, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Thùy Linh