Thu ngân sách quý 1 đạt gần 450 nghìn tỷ đồng

21:03 | 31/03/2022

(HQ Online) - Theo số liệu từ Bộ Tài chính, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) tính đến hết ngày 30/3 đạt 449.093 tỷ đồng, đạt 31,81% dự toán (dự toán là 1.411.700 tỷ đồng).

Ngân sách nhà nước đã chi 228,2 nghìn tỷ đồng
Thu ngân sách nhà nước tháng đầu năm ước đạt 183,5 nghìn tỷ đồng
Năm 2021: Thu ngân sách nhà nước đạt 1.523,4 nghìn tỷ đồng
Thu ngân sách quý 1 đạt gần 450 nghìn tỷ đồng
Thu ngân sách trung ương quý 1/2022 đạt 230.904 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Trong đó, thu nội địa (không kể dầu thô) đạt 358.951 tỷ đồng, bằng 30,5% dự toán; thu từ dầu thô đạt 15.725 tỷ đồng, bằng 55,76% dự toán.

Tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 107.300 tỷ đồng, bằng 30,48% dự toán; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu (đã trừ hoàn thuế GTGT 32.886 tỷ đồng) là 74.414 tỷ đồng, bằng 37,39% dự toán.

Xét về cơ cấu, thu ngân sách trung ương đạt 230.904 tỷ đồng, bằng 31,24% dự toán, trong đó thu nội địa (không kể dầu thô) là 140.773 tỷ đồng, đạt 27,92% dự toán. Tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 107.290 tỷ đồng, bằng 30,48% dự toán. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu (đã trừ hoàn thuế GTGT 32.886 tỷ đồng) là 74.405 tỷ đồng, đạt 37,39% dự toán.

Hoài Anh