Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 90,9% dự toán

21:44 | 02/11/2021

(HQ Online) - Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) 10 tháng có thặng dư, tuy nhiên cân đối ngân sách Trung ương (NSTW) bội chi, ngân sách địa phương (NSĐP) có thặng dư lớn.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách ước đạt 1.004,2 nghìn tỷ đồng	Ảnh: S.T
Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt 90,9% dự toán. Ảnh: Internet

Thu ngân sách 10 tháng đạt 1.221 nghìn tỷ đồng

Về thu NSNN, theo số liệu Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Báo cáo số 137/BC-BTC ngày 28/10/2021, thu NSNN tháng 10 đạt 133,2 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa đạt 116,3 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 59 nghìn tỷ đồng so với tháng 9 do tháng 10 là thời điểm các doanh nghiệp kê khai, nộp các khoản thuế theo chế độ được phép thu theo quý.

Đồng thời, trong tháng 10 thực hiện thu vào NSNN khoảng 16 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đã hết thời gian được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ.

Thu từ dầu thô đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ số thu tháng 9. Giá dầu thô thế giới trong tháng 10 tiếp tục xu hướng tăng (giá dầu Brent hiện đang dao động khoảng 83-85USD/thùng), giá dầu thanh toán bình quân trong tháng của Việt Nam khoảng 76 USD/thùng, tăng 31USD/thùng so với giá dự toán.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12,95 nghìn tỷ đồng trên cơ sở tổng số thu thuế đạt gần 28 nghìn tỷ đồng; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ là 15 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế thu NSNN 10 tháng đạt 1.221 nghìn tỷ đồng, bằng 90,9% dự toán, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2020 (NSTW đạt 87% dự toán, NSĐP đạt 95,7% dự toán).

Trong đó, thu nội địa đạt 996,7 nghìn tỷ đồng, bằng 87,9% dự toán, tăng 1,9% so cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 đạt 77,4% dự toán, giảm 5%).

Thu từ dầu thô đạt 33,3 nghìn tỷ đồng, bằng 143,6% dự toán, tăng 12,5% so cùng kỳ; giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng đạt 65,6 USD/thùng, cao hơn 20,6 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng thanh toán đạt 7,38 triệu tấn, bằng 91,9% kế hoạch.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 190,25 nghìn tỷ đồng, bằng 106,6% dự toán, tăng 27,7% so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu tổng hợp của Kho bạc Nhà nước trên hệ thống Tabmis, đến hết ngày 31/10/2021, thu NSNN 10 tháng đạt 1.224,3 nghìn tỷ đồng, bằng 91,1% dự toán (NSTW đạt 87% dự toán, NSĐP đạt 96,7% dự toán).

Chi 10 tháng đạt 1.149,4 nghìn tỷ đồng, cân đối NSNN 10 tháng có thặng dư

Về chi NSNN, tổng chi NSNN tháng 10 đạt 107,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 10 tháng đạt 1.149,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68,1% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 257,39 nghìn tỷ đồng, bằng 53,9% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt 85,37 nghìn tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán; chi thường xuyên đạt gần 798,1 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 10 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Cả NSTW và NSĐP đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ước tính đến hết tháng 10, NSNN đã chi 31,55 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch và 19,22 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong đó, trung ương đã chi 24,88 nghìn tỷ đồng, bao gồm: 18,13 nghìn tỷ đồng từ dự phòng NSTW năm 2021 để mua vắc xin và chi cho công tác phòng, chống dịch; 6,337 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi NSTW năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế mua vắc xin; 413 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NSTW năm 2019 hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ.

Các địa phương đã chi từ NSĐP 25,89 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất 7,94 nghìn tỷ đồng từ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 để mua vắc xin; xuất cấp vật tư, trang thiết bị dự trữ quốc gia cho công tác phòng, chống dịch; xuất cấp 137,09 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia cho 31 địa phương để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bộ Tài chính cũng cho biết, riêng giải ngân vốn đầu tư phát triển, trong 10 tháng năm 2021 giải ngân nguồn vốn này đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 67,25%).

Trong đó, vốn trong nước đạt 60,89%, vốn nước ngoài đạt 15,29% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 7 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 65%; 32/50 bộ và 21/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 50% (trong đó có 18 bộ và 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30%, 2 bộ chưa giải ngân kế hoạch vốn).

Về cân đối NSNN, do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối NSNN 10 tháng có thặng dư, tuy nhiên, cân đối NSTW bội chi, NSĐP có thặng dư lớn.

Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Lũy kế đến ngày 28/10/2021 đã phát hành được 253,86 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,34 năm, lãi suất bình quân 2,27%/năm.

Về quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước, cơ quan Thuế đã tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định các đề nghị gia hạn thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ với tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn ước tính đến hết tháng 10 khoảng 78,5 nghìn tỷ đồng (trong đó, số thuế được gia hạn đã nộp NSNN là 36,2 nghìn tỷ đồng).

Đến ngày 15/10/2021, toàn hệ thống thuế đã thực hiện 49.083 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 676.567 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 35,127 nghìn tỷ đồng. Số tiền đã nộp NSNN (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) là 5,408 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, đến ngày 15/10/2021, Cơ quan Hải quan đã thực hiện 150 cuộc thanh tra, kiểm tra toàn ngành (48 cuộc thanh tra chuyên ngành và 102 cuộc kiểm tra nội bộ), kiến nghị truy thu 288,698 tỷ đồng, đã nộp NSNN 227,087 tỷ đồng; 1.328 cuộc kiểm tra sau thông quan, tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 545,76 tỉ đồng, đã thực thu vào NSNN số tiền là 494,73 tỉ đồng.

Cơ quan Hải quan đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bắt giữ 11,96 nghìn vụ vi phạm với trị giá hàng hóa 2,07 nghìn tỷ đồng, xử lý thu vào NSNN 170,3 tỷ đồng.

Hoài Anh