Thu ngân sách ngành Thuế đang đảm bảo đúng tiến độ

10:39 | 11/06/2019

(HQ Online) - Với kết quả thu ngân sách đến hết tháng 5, ngành Thuế đã bám sát tiến độ thu thuế và sẽ đảm bảo tiến độ thu 6 tháng đầu năm cũng như cả năm 2019.  

thu ngan sach nganh thue dang dam bao dung tien do Thu ngân sách ngành Thuế: 11/17 khoản thu, sắc thuế đạt trên 66%
thu ngan sach nganh thue dang dam bao dung tien do 5 tháng, số thu ngân sách ngành Thuế đã đạt 41% dự toán
thu ngan sach nganh thue dang dam bao dung tien do Thu ngân sách ngành Thuế 2 tháng đã đạt 17,6% dự toán
thu ngan sach nganh thue dang dam bao dung tien do
Hoạt đông thu thuế tại Cục Thuế Điện Biên. Ảnh Thuỳ Linh.

Thu đạt 43,5% dự toán

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, đến hết tháng 5/2019, thu ngân sách của toàn ngành ước đạt 508.608 tỷ đồng, đạt 43,5% so với dự toán pháp lệnh, tăng 14,1%.Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 23.371 tỷ đồng (bằng 52,4% dự toán); thu nội địa ước đạt 485.236 tỷ đồng (bằng 43,2% dự toán). Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 405.588 tỷ đồng (bằng 42,7% dự toán, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018).

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, nếu không kể các khoản thu từ chênh lệch thu chi của Ngân hàng nhà nước thì thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và xổ số 5 tháng đầu năm chỉ đạt 42% dự toán và tăng 12,2% so với cùng kỳ (đã loại trừ các khoản thu đột biến và tăng thu do chính sách).

Cụ thể hơn, trong tổng số 18 khoản thu, sắc thuế được giao huy động, có 11 khoản đã đạt khá (trên 43%) so với dự toán và hầu hết đều có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Một số khoản thu lớn ghi nhận tiến độ khá như: thuế thu nhập cá nhân ước đạt 48,2%; lệ phí trước bạ đạt 44,3%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản đạt 98,6%; thu từ xổ số đạt 61,6%; thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, số thu ngân sách trung ương lũy kế 5 tháng ước đạt 235.000 tỷ đồng, bằng 41,5% dự toán, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 273.608 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, theo Tổng cục Thuế, về tổng thể nhiệm vụ thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước của ngành thuế đã đảm bảo được tiến độ đề ra. Đặc biệt, trong nỗ lực quyết liệt chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách, trên cơ sở chỉ tiêu cụ thể đã được Tổng cục Thuế giao, cơ quan thuế các cấp đã có nhiều giải pháp rà soát, đôn đốc nguồn thu và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ thuế.

Phân tích tình hình thu để bám sát nhiệm vụ

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được và những mặt công tác còn chưa đạt yêu cầu, các nhiệm vụ trọng tâm được Tổng cục Thuế nhấn mạnh trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước theo đúng các mức phấn đấu đã đề ra, trong đó chú trọng các chỉ tiêu về cân đối ngân sách trung ương.

Cụ thể, trong tháng 6 này, các vụ, đơn vị liên quan phải tiến hành phân tích về tình hình thu của tháng 6 cũng như những tháng tiếp theo để có kế hoạch thực hiện nhiệm vu cụ thể. Đồng thời, triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019; đôn đốc việc nộp vào ngân sách nhà nước đối với số thuế truy thu.

Ngành Thuế cũng sẽ chú trọng nhiệm vụ đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả mọi mặt công tác quản lý và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cải cách thủ tục hành chính thuế theo chương trình, kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người nộp thuế.

Ngoài ra, lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, công chức trong đơn vị; thực hiện rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức trên cơ sở hoàn thành nhiệm thu thu, tránh để những sai sót phát sinh trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thùy Linh