Thông tin mới nhất về việc tuyển dụng công chức năm 2021 của Tổng cục Thuế

11:39 | 21/10/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa phát đi thông báo mới nhất về kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021.

Tổng cục Thuế sẽ tuyển dụng hơn 1,7 nghìn chỉ tiêu công chức năm 2021
Mức phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch công chức, viên chức là bao nhiêu?
Ảnh: Internet.
Nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 đối với cơ quan Tổng cục Thuế và 63 cục thuế là 1.751 chỉ tiêu. Ảnh: Internet.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ triển khai kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 vào Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 cục thuế tỉnh, thành phố.

Thời gian thí sinh đăng ký trực tuyến trong vòng 30 ngày, kể từ 12h00 ngày 20/10/2021 đến 12h00 ngày 20/11/2021.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tiếp trong 5 ngày làm việc, kể từ 8h00 ngày 16/11/2021 đến 17h00 ngày 20/11/2021.

Chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi, địa điểm tiếp nhận hồ sơ.... được đăng trên Website của Tổng cục Thuế (www.gdt.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở Cơ quan Tổng cục Thuế và 63 cục thuế tỉnh, thành phố.

Được biết, nhu cầu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 đối với cơ quan Tổng cục Thuế và 63 cục thuế là 1.751 chỉ tiêu.

Trong đó, ngạch chuyên viên là 303 chỉ tiêu, bao gồm chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ 194 chỉ tiêu (trong đó chuyên ngành Luật 19 chỉ tiêu, chuyên ngành khác 175 chỉ tiêu), chuyên viên làm công nghệ thông tin 105 chỉ tiêu, chuyên viên làm công tác quản lý xây dựng cơ bản 4 chỉ tiêu.

Ngạch kiểm tra viên thuế có 1.324 chỉ tiêu, trong đó chuyên ngành tài chính, kế toán là 966 chỉ tiêu và chuyên ngành khác là 358 chỉ tiêu. Ngạch văn thư viên 49 chỉ tiêu; ngạch cán sự 8 chỉ tiêu; ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế 23 chỉ tiêu; ngạch văn thư viên trung cấp 44 chỉ tiêu.

Kế hoạch tuyển dụng nêu rõ, ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung, thí sinh đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các yêu cầu về văn bằng chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, tin học. Đối với thí sinh dự tuyển đã tốt nghiệp nhưng chưa được cơ sở đào tạo cấp bằng, có thể nộp giấy chứng nhận hoặc xác nhận tốt nghiệp của cơ sở đào tạo và phải nộp bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển chính thức chưa bổ sung bằng tốt nghiệp, thí sinh sẽ không được tham dự kỳ thi.

Thùy Linh