Thông báo kịp thời đối với trường hợp đề nghị gia hạn thuế không đủ điều kiện

08:43 | 11/07/2020

(HQ Online) - Đồng hành cùng Chính phủ, ngành Thuế đã tích cực thực hiện các biện pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và người nộp thuế chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.    

se thong bao kip thoi doi voi giay de nghi gia han thue khong du dieu kien Cục Thuế Hà Nội đã tiếp nhận hơn 31 nghìn giấy đề nghị gia hạn nộp thuế
se thong bao kip thoi doi voi giay de nghi gia han thue khong du dieu kien Bộ Tài chính kịp thời giải quyết kiến nghị về quy định hành chính, tránh tạo dư luận không tốt trong xã hội
se thong bao kip thoi doi voi giay de nghi gia han thue khong du dieu kien Ngành Thuế đã tiếp nhận hơn 126 nghìn giấy đề nghị gia hạn nộp thuế
se thong bao kip thoi doi voi giay de nghi gia han thue khong du dieu kien
Số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 43.212 tỷ đồng. Ảnh: Thùy Linh.

Tiếp nhận hơn 150 nghìn giấy đề nghị gia hạn thuế

Theo thông tin từ bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế, thực hiện các giải pháp về thuế, tiền thuê đất hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, tính đến ngày 30/6/2020, cơ quan Thuế đã tiếp nhận 151.339 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, trong đó có 109.527 giấy đề nghị gia hạn của doanh nghiệp và 41.812 giấy đề nghị của hộ, cá nhân kinh doanh. Số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 43.212 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến thời điểm hiện nay mới có số thuế phát sinh phải nộp cho các kỳ tình thuế tháng 3 và tháng 4/2020 (thuế giá trị gia tăng), quý 1/2020 (thuế gia trị gia tăng đối với doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo quý, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 1, thuế khoán của hộ cá nhân kinh doanh), số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp thêm sau quyết toán năm 2019 và số tiền thuê đất của người nộp thuế đã gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan Thuế.

Số giấy đề nghị gia hạn, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn sẽ được cập nhật liên tục khi người nộp thuế tiếp tục nộp giấy đề nghị gia hạn, nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của các tháng 5, 6, thuế giá trị gia tăng quý 2/2020.

Bà Lê Thị Duyên Hải cho biết, đến nay, chuẩn bị đến thời hạn cuối cùng người nộp thuế nộp đơn đề nghị gia hạn, về cơ bản, số lượng đơn của người nộp thuế là doanh nghiệp không tăng, chỉ còn số người nộp thuế là hộ gia đình cá nhân vẫn tiếp tục gửi đơn. Về số tiền thuế phải nộp được gia hạn còn kỳ tính thuế giá trị gia tăng tháng 6, quý 2 và tạm nộp thu nhập doanh nghiệp quý 2 và số còn phải nộp sau quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 của người nộp thuế có năm tính thuế khác năm dương lịch.

"Theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, người nộp thuế chỉ phải nộp giấy đề nghị gia hạn 1 lần và thời hạn nộp trước ngày 30/7/2020 cho tất cả các kỳ thuế được gia hạn. Các cục thuế sẽ tiếp tục rà soát, đôn đốc người nộp thuế gửi đơn đề nghị gia hạn để được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước", bà Lê Thị Duyên Hải nói.

Hiện cơ quan Thuế các cấp đang tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế gửi giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, tổ chức tiếp nhận, phân loại. Trên cơ sở đó sẽ thông báo cho người nộp thuế kịp thời đối với những giấy đề nghị gia hạn không đủ điều kiện được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/ND-CP.

Hàng chục nghìn hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ

Cùng với việc thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP, cơ quan Thuế cũng đang rốt ráo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, căn cứ số liệu quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh năm 2020 trên hệ thống quản lý thuế tập trung của ngành Thuế (thời điểm cuối tháng 3/2020), Tổng cục Thuế đã báo cáo Bộ số liệu quản lý về hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu/năm (không phải nộp thuế) là 711.394 hộ.

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cục thuế, chi cục thuế trên toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tiếp nhận, thẩm định hồ sơ hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19 đúng quy định, và thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ, kết quả triển khai hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn quản lý để kịp thời nắm bắt tình hình hỗ trợ, phục vụ công tác quản lý, đồng thời báo cáo Tổng cục Thuế để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Theo số liệu báo cáo của các Cục Thuế đến hết ngày 30/6/2020, số lượng hộ kinh doanh gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp xã là 38.231 hộ.

Cùng với đó, số lượng hộ kinh doanh mà UBND cấp xã gửi hồ sơ sang cơ quan Thuế đề nghị thẩm định là 34.217 hộ. Trong đó, số lượng hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ là 25.203 hộ; số không được hỗ trợ là 6.012 hộ, số hồ sơ còn lại cơ quan Thuế đang tiếp tục thẩm định.

Ngoài ra, số lượng hộ kinh doanh do UBND cấp tỉnh thẩm định được hỗ trợ là 7.356 hộ.

Thùy Linh