Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển mạnh

09:11 | 22/10/2020

(HQ Online) - Trên thị trường trái phiếu, hiện có 496 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt 1.272 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2019; cao hơn so với cùng kì năm 2019 (2%).

Thị trường trái phiếu Việt Nam cần sự gia nhập của công ty xếp hạng tín nhiệm toàn cầu
1 doanh nghiệp phát hành 75 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm 75%
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển mạnh
Hiện có 496 mã trái phiếu niêm yết trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Trên thị trường trái phiếu, hiện có 496 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt 1.272 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2019; cao hơn so với cùng kì năm 2019 (2%).

Viện Nghiên cứu Kinh tế và chính sách cho biết, thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển mạnh trong 8 tháng đầu năm. Luỹ kế đến tháng 8, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 250.129 tỷ đồng, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá trị trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 237.729 tỷ đồng, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân đến từ các doanh nghiệp tích cực phát hành trái phiếu trước thời điểm Nghị định số 81/2020/NĐ-CP về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12/2018 quy định về phát hành TPDN” chính thức cố hiệu lực từ ngày 01/09/2020.

Cụ thể, trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường trong nước bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Sau thời gian nêu trên, trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư, trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành có quyết định khác. Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định về giao dịch tại thị trường phát hành.

Nghị định này được ban hành giúp lành mạnh hóa và giảm rủi ro khi nhà đầu tư tham gia, gia tăng đầu tư vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đồng thời kiểm soát sự tăng trưởng nóng của thị trường TPDN, tránh ảnh hưởng đến tính ổn định của thị trường trái phiếu.

Liên quan đến thị trường trái phiếu DN, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng mới có báo cáo nhấn mạnh, thị trường này ở Việt Nam đang cần sự gia nhập của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu.

Theo nhận định của các chuyên gia ADB, thị trường trái phiếu DN của Việt Nam đã gia tăng nhanh chóng kể từ năm 2017 và lượng phát hành trị giá 12,8 tỉ USD trong năm 2019 đã lớn hơn so với con số của Indonexia và Philippin.

Sự hợp tác của các công ty tín nhiệm trong nước với một công ty xếp hạng toàn cầu sẽ dẫn tới sự pha trộn lý tưởng giữa thông lệ tốt toàn cầu với sự hiểu biết địa phương về văn hóa, doanh nghiệp và thực tiễn. Điều này sẽ giúp nâng cao uy tín của đơn vị xếp hạng trong nước thông qua danh tiếng của công ty xếp hạng toàn cầu về các quy trình quản lý và phân tích nghiêm ngặt.

Theo ADB, càng nhiều trái phiếu được xếp hạng thì bối cảnh kinh doanh sẽ càng rõ ràng hơn, điều đó sẽ thúc đẩy các công ty xếp hạng quốc tế đầu tư cổ phần vào một công ty xếp hạng tín nhiệm trong nước đã được thành lập hoặc một đơn vị mới.

Hoài Anh