Thay đổi phương án và chuyển giao về địa phương quản lý 13 cơ sở nhà, đất công

18:35 | 12/05/2020

(HQ Online) - Thống kê về vấn đề quản lý tài sản công mới đây, Bộ Tài chính cho biết đã có công văn phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 123 cơ sở nhà, đất; đã phê duyệt thay đổi phương án và quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý đối với 13 cơ sở nhà, đất.

thay doi phuong an va chuyen giao ve dia phuong quan ly 13 co so nha dat cong Bộ Tài chính cụ thể hóa các nhiệm vụ quản lý tài sản công được Thủ tướng giao
thay doi phuong an va chuyen giao ve dia phuong quan ly 13 co so nha dat cong Bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công sản
thay doi phuong an va chuyen giao ve dia phuong quan ly 13 co so nha dat cong Đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
thay doi phuong an va chuyen giao ve dia phuong quan ly 13 co so nha dat cong

Ngoài ra, cơ quan này đã có công văn tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của 8 bộ (Bộ Giao thông vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ).

Bộ Tài chính cũng đã tham gia ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 4 địa phương như: Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Định, Quảng Ninh.

Đồng thời, đã hướng dẫn bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung liên quan đến thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai...

Hồng Vân