Tháng 4, hơn 27,5 triệu cổ phần đã được bán hết trên HNX

14:57 | 04/05/2019

(HQ Online) - Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong tháng 4, có ¾ phiên đấu giá trong tháng 4 bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán.

thang 4 hon 275 trieu co phan da duoc ban het tren hnx Sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của thành viên tạo lập thị trường trên HNX
thang 4 hon 275 trieu co phan da duoc ban het tren hnx Phối hợp triển khai phương thức dựng sổ trong IPO
thang 4 hon 275 trieu co phan da duoc ban het tren hnx Đấu thầu thành công hơn 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ
thang 4 hon 275 trieu co phan da duoc ban het tren hnx
Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, UBND Tỉnh Thanh Hóa đã bán hết hơn 11 triệu cổ phần. Ảnh HNX.

Tháng 4/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) diễn ra 4 phiên đấu giá trong đó có 2 phiên bán đấu giá lần đầu (IPO) của Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thuận An và Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên; 2 phiên đấu giá thoái vốn tại các công ty Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương.

Kết quả đã có ¾ phiên đấu giá trong tháng 4 bán hết 100% khối lượng cổ phần chào bán là các phiên IPO Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thuận An và 2 phiên đấu giá thoái vốn.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong 4 phiên đấu giá đạt hơn 34,4 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 155,5 triệu cổ phần (gấp 4,5 lần số cổ phần chào bán). Tổng số cổ phần trúng giá của 4 phiên đạt hơn 27,5 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 79,9%. Tổng số tiền thu được đạt hơn 748,9 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 473,5 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 277,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý tại phiên đấu giá của Công ty Cổ phần Cấp nước Thanh Hóa, UBND Tỉnh Thanh Hóa đã bán hết hơn 11 triệu cổ phần với giá bán thành công bình quân cao gấp gần 2,75 lần giá khởi điểm. Phiên đấu giá IPO Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Thuận An cũng có giá trúng bình quân cao gấp 2,2 lần giá khởi điểm.

Thùy Linh