Tháng 2, tỷ lệ đấu giá cổ phần tại HNX thành công đạt 81%

20:31 | 02/03/2019

(HQ Online) - Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, tại HNX tổng khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 21,4 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 81,5%.

thang 2 ty le dau gia co phan tai hnx thanh cong dat 81 Nhiều cuộc bán đấu giá cổ phần trong tháng 11
thang 2 ty le dau gia co phan tai hnx thanh cong dat 81 Đấu giá cổ phần qua HNX đã đạt 6.400 tỷ đồng
thang 2 ty le dau gia co phan tai hnx thanh cong dat 81 Đấu giá cổ phần không dễ hút khách
thang 2 ty le dau gia co phan tai hnx thanh cong dat 81
Ảnh HNX.

Tháng 2/2019, tại HNX diễn ra 5 phiên đấu giá thoái vốn tại các công ty Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Cấp nước Cửa Lò, Công ty cổ phần Lilama 10, Công ty cổ phần Lilama 69-3.

Tổng khối lượng chào bán đạt hơn 25,6 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 63,4 triệu cổ phần, gấp 2,48 số cổ phần chào bán.

Kết quả, tổng số cổ phần trúng giá đạt hơn 20,8 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 81%. Từ đó, tổng số tiền thu được đạt hơn 490 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 282 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 98 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2019, HNX đã tổ chức 6 phiên đấu giá, tất cả là các phiên đấu giá thoái vốn. Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt 26,3 triệu cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 21,4 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 81,5%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 6 phiên đấu giá đạt hơn 497,6 tỷ đồng.

Thùy Linh