Thận trọng với P2P Lending

08:36 | 22/07/2019

(HQ Online) - Những mô hình kinh doanh mới đều đang được phát triển tại Việt Nam nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do chưa có chế tài quản lý. Nên phát triển là cần thiết, nhưng cần thận trọng.

Một trong những mô hình tín dụng mới đang được mở rộng tại nước ta là cho vay ngang hàng (P2P Lending). P2P Lending là hoạt động được thiết kế và xây dựng trên nền tảng ứng dụng công nghệ số để kết nối trực tiếp người đi vay với người cho vay (nhà đầu tư) mà không thông qua trung gian tài chính như tổ chức tín dụng. Sự phát triển nhanh chóng của mô hình P2P Lending trên thế giới đã tạo ra một kênh cung ứng vốn mới trên thị trường và góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện phát triển.

Tuy nhiên, mô hình này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các bên tham gia. Tại Việt Nam, hiện có khoảng 40 công ty P2P Lending đang hoạt động, trong đó có không ít công ty đến từ nước ngoài. Nhưng bên cạnh những lợi ích, chính Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra khuyến cáo các tổ chức tín dụng thận trọng trong việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác với các công ty P2P Lending, để tránh rủi ro làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như an toàn của hệ thống ngân hàng. Bởi thực tế cho thấy, hoạt động này còn nhiều vấn đề như quảng cáo không minh bạch về mức lợi nhuận, không cung cấp hoặc cung cấp thông tin thiếu chính xác về các rủi ro mà các bên tham gia có thể gặp phải, đưa ra mức lãi suất cao phi thực tế để lôi kéo người cho vay tham gia…

Theo các chuyên gia, nguy cơ núp sau hình thức P2P Lending là các tổ chức tín dụng đen, rửa tiền, đánh cắp thông tin cá nhân khách hàng là rất cao. Đặc biệt, hiện nay, các nền tảng giao dịch trực tuyến của công ty P2P Lending chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá nên có thể tồn tại nguy cơ bị tấn công mạng và đánh cắp thông tin. Hơn nữa, vẫn chưa có những quy định pháp lý cụ thể để quản lý, bảo vệ quyền lợi cho người dân. Nên Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ đề xuất đưa P2P Lending vào loại hình kinh doanh có điều kiện.

Có thể thấy, phát triển theo xu hướng là cần thiết, nhưng phát triển như thế nào cho hiệu quả mới là vấn đề đáng quan tâm nhất. Những DN mới ra đời, đi theo mô hình kinh doanh mới đều có thể vì lợi nhuận mà sẵn sàng vi phạm pháp luật; nhưng cũng hoàn toàn có thể vì chưa có quy định pháp luật, nên DN hoạt động sai trái mà không hề hay biết. Vì thế, các cơ quan quản lý phải thật nhanh chóng có biện pháp chấn chỉnh, để nền kinh tế không bị tụt hậu nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn, phát triển bền vững.

Bình Nam