Tập trung thực hiện miễn thuế 6 tháng cuối năm 2021 cho hộ, cá nhân kinh doanh

09:32 | 02/11/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế yêu các cục thuế địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất việc miễn thuế 6 tháng cuối năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hộ kinh doanh nào sẽ được miễn thuế theo Nghị quyết 406?
Giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng
Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Ảnh: Internet.
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được miễn thuế 6 tháng cuối năm 2021. Ảnh: Internet.

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến doanh nghiệp, người dân, đặc biệt hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là đối tượng chịu tác động nặng nề nhất.

Chính vì vậy, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, trong đó có Nghị Quyết số 406 ban hành ngày 19/10/2021 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của Covid-19; Nghị định số 92 ban hành ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị Quyết số 406 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo Tổng cục Thuế, Luật Quản lý thuế số 38 và Thông tư số 40 đã quy định, hướng dẫn nhiều nội dung mới trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đảm bảo yêu cầu của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế, trong đó có quy định hộ kinh doanh quy mô lớn, sử dụng hóa đơn chứng từ và sổ sách kế toán để áp dụng phương pháp quản lý thuế theo kê khai.

Để triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo các quy định mới và đặc biệt để việc miễn thuế 6 tháng cuối năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai đồng bộ thống nhất, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương triển khai thống nhất các quy định mới, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh trong thời gian đầu thực hiện, đặc biệt là các hộ chuyển đổi nộp thuế theo phương pháp kê khai phải có sự hỗ trợ tích cực từ cơ quan Thuế để đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, không làm gián đoạn việc sử dụng hóa đơn.

Đối với hộ khoán về cơ bản không có thay đổi về chính sách, quy trình cũng như các thủ tục hành chính nên cơ quan Thuế cần phải triển khai kịp thời việc lập bộ thuế khoán cho năm 2022 theo quy định.

Đối với việc triển khai hóa đơn điện tử, cơ quan Thuế cần phải tập trung công tác tuyên truyền để hộ kinh doanh nắm rõ điều kiện về công nghệ thông tin phải đáp ứng khi chuyển sang bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, phân tích đối tượng, địa bàn, chủ trì trao đổi thống nhất với UBND quận/huyện, báo cáo UBND tỉnh/thành phố về chủ trương cũng như phân công chỉ đạo các sở, ban ngành địa phương phối hợp với cơ quan Thuế xây dựng Đề án triển khai kết nối thông tin từ máy tính tiền để quản lý doanh thu bán lẻ của các hộ, cá nhân kinh doanh.

Đối với việc miễn thuế theo Nghị quyết số 406 và Nghị định số 92, các cục thuế cần phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, tham mưu cho Ủy ban để sớm xác định danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19, trên cơ sở đó xác định danh sách các đối tượng thuộc diện được miễn thuế theo Nghị quyết số 406 để ban hành các thông báo miễn thuế cho hộ khoán, chậm nhất là trong tháng 11/2021.

Thùy Linh