Tạo điều kiện để người Việt Nam, người nước ngoài xuất nhập cảnh thuận lợi, an toàn

17:54 | 20/10/2021

(HQ Online) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm yêu cầu các bộ có các giải pháp hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam, người nước ngoài xuất nhập cảnh.

Hà Nội cho phép người nhập cảnh tiêm đủ 2 liều vắc xin cách ly 7 ngày
Bổ sung nhiều quy định quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh
Bổ sung nhiều quy định đối với hành lý của người xuất nhập cảnh
Tạo điều kiện để người Việt Nam, người nước ngoài xuất nhập cảnh thuận lợi, an toàn
Ảnh minh họa: Internet.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 7581/VPCP-KGVX gửi các Bộ: Y tế, Công an, Thông tin và Truyền thông, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo về công tác xuất nhập cảnh trong tình hình mới.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới hướng dẫn về xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế... để tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam về nước; doanh nhân, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao... người nước ngoài nhập cảnh thuận lợi, an toàn.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế khẩn trương thống nhất, có các giải pháp hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam, người nước ngoài đã được tiêm vắc xin ở trong nước khi đi ra nước ngoài.

Phó Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các Bộ: Công an, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành liên quan khẩn trương thống nhất phương án về thị thực, kiểm soát dịch tễ đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phù hợp với yêu cầu, tình hình mới.

Hương Dịu