Tăng lượng hồ sơ hoàn thuế trước, kiểm tra sau

10:23 | 19/11/2020

(HQ Online) - Trong số 1.930 bộ hồ sơ hoàn thuế thực hiện trong 10 tháng năm 2020, Cục Thuế TPHCM đã thực hiện 1.158 số hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm sau, với số tiền được hoàn là 7.795 tỷ đồng.

4951-11-5740-img-7112-baohaiquan
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: T.H

Theo Cục Thuế TPHCM, để các doanh nghiệp và cá nhân có nguồn vốn kịp thời phục hồi sản xuất kinh doanh, Cục Thuế TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị cải cách công tác giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trong 10 tháng năm 2020, Cục Thuế TPHCM đã giải quyết hoàn thuế cho 1.930 hồ sơ với tổng số tiền hoàn là 11.297 tỷ đồng, tăng 2,28% về số lượng, bằng 100,4% về số tiền hoàn so với cùng kỳ năm 2019.

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế TPHCM đã tập trung thực hiện hoàn trước, kiểm tra sau. Trong số 1.930 hồ sơ hoàn thuế, số hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm sau đạt 1.158 hồ sơ với số tiền được hoàn là 7.795 tỷ đồng, tương đương 60% số hồ sơ và 69% số tổng số tiền hoàn thuế trong kỳ. Về lý do hoàn, hoàn đối với trường hợp xuất khẩu chiếm chủ yếu với 1.744 hồ sơ (tỷ trọng 90%) và số tiền hoàn thuế đạt 10.398 triệu đồng (tỷ trọng 92%).

Tại buổi làm việc với Cục Thuế TPHCM mới đây, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chỉ đạo Cục Thuế TPHCM tập trung làm tốt công tác hỗ trợ người nộp thuế để các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thực sự đi vào cuộc sống.

Đồng thời, Cục Thuế TPHCM tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng và kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước. Đặc biệt, phải tập trung rà soát kỹ đối với việc hoàn thuế hàng xuất khẩu, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu tại chỗ.

Lê Thu