Tăng lực cho doanh nghiệp nông nghiệp

08:05 | 24/07/2019

(HQ Online) - DN nông nghiệp được coi là lực lượng dẫn dắt các chuỗi giá trị nông nghiệp và tạo hiệu ứng lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, các DN này đang cần rất nhiều trợ lực.

Hiện nay, số lượng DN nông nghiệp đã tăng lên nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ (khoảng trên 1%) trong tổng số các DN của cả nước. Bên cạnh đó, có tới trên 95% DN nông nghiệp có quy mô vừa và nhỏ đang là thách thức lớn trong nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Vì thế, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã dành sự quan tâm đặc biệt cho nông nghiệp, xác định nông nghiệp là một trong ba lợi thế cạnh tranh, ba mũi nhọn đột phá mà Việt Nam cần tập trung phát triển, cùng với ngành công nghệ thông tin và du lịch.

Những kết quả đáng ghi nhận cho nỗ lực trên là hoạt động đầu tư vào khu vực nông nghiệp của DN đã tăng lên qua các năm. Nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước, dù hoạt động ngoài ngành cũng đã và đang đẩy mạnh đầu tư vào nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, để các DN ngành này thực sự có những bứt phá, các cơ quan quản lý và tự bản thân DN phải có những giải pháp căn cơ hơn.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy DN đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, nông nghiệp Việt Nam đứng trong số 15 nước phát triển nhất thế giới, trong đó ngành chế biến nông sản đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới. Đặc biệt, Chính phủ phấn đấu đến năm 2030, cả nước có 80.000 đến 100.000 DN có hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả, trong đó khoảng 3.000 đến 4.000 DN có quy mô lớn và 6.000 đến 8.000 DN quy mô vừa.

Để đạt được những mục tiêu không hề dễ dàng này, Chính phủ đã yêu cầu cắt giảm mạnh các rào cản về điều kiện kinh doanh trong nông nghiệp, tạo sức hấp dẫn DN đầu tư vào nông nghiệp; đổi mới cơ chế hỗ trợ DN xúc tiến mở rộng thị trường, từng bước chủ động được thị trường; hoàn thiện chính sách tín dụng cho các dự án nông nghiệp theo hướng hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp… Đặc biệt, Nghị quyết nhấn mạnh đến việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo tinh thần Chính phủ kiến tạo, trao quyền cho thị trường quyết định. Những chỉ đạo này đã giúp các DN phần nào yên tâm, tạo động lực mạnh mẽ để mở rộng đầu tư, nhưng vấn đề là làm sao để những chỉ đạo này xuống được từng địa phương, đi vào thực tế và hiệu quả.

Bình Nam