Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động của kho bạc

09:06 | 03/08/2021

(HQ Online) - Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước từ nay đến cuối năm sẽ căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19 của từng địa phương.

Cần áp dụng đầy đủ, thực chất nguyên tắc quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành
Tăng cường thanh tra, kiểm tra tài chính chống “tham nhũng vặt"
Kho bạc Nhà nước thu nộp ngân sách 14,6 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra
Ảnh: Thùy Linh.
Toàn hệ thống KBNN đã thực hiện 476 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Ảnh: Thùy Linh.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), từ đầu năm đến nay, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện 476 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (trong đó có 8 cuộc từ kỳ trước chuyển sang), phát hiện tổng số tiền vi phạm trên 14,9 tỷ đồng; số tiền kiến nghị thu hồi trên 1 tỷ đồng; số tiền kiến nghị xử lý khác trên 13,9 tỷ đồng.

KBNN đã ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 46,5 triệu đồng.

Báo cáo từ KBNN cho thấy, trong lĩnh vực thanh tra chuyên ngành, KBNN chú trọng thanh tra, kiểm tra công tác chi ngân sách nhà nước cho hoạt động thường xuyên và đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản nội ngành… của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Đối vớikiểm tra nội bộ, KBNN ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra năm 2021 của KBNN. Căn cứ kế hoạch này, KBNN và các KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và trực tiếp kiểm tra tại Văn phòng KBNN tỉnh, KBNN quận, huyện.

KBNN đánh giá, việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thường xuyên công tác kiểm tra nội bộ đã giúp KBNN phát hiện kịp thời những tồn tại sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, phát hiện được những bất cập của cơ chế chính sách đã ban hành; qua đó có những chấn chỉnh kịp thời đối với những tồn tại và đề xuất kiến nghị về sửa đổi cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Từ công tác kiểm tra nội bộ, KBNN cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng cơ chế, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống.

Từ nay đến cuối năm, dự báo tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Để thực hiện nghiêm các chỉ thị của Chính phủ, Bộ Tài chính về việc phòng, chống dịch, KBNN đã tạm thời hạn chế việc triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố có phát sinh trường hợp nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình ổn định của dịch Covid-19 tại từng địa phương, từ nay đến cuối năm, KBNN tiếp tục đẩy nhanh công tác thanh tra chuyên ngành năm 2021 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; đôn đốc KBNN các tỉnh, thành phố thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành đã được Tổng giám đốc KBNN phê duyệt, điều chỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của KBNN các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, KBNN tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 5696/CT-KBNN ngày 20/11/2018 của Tổng giám đốc KBNN về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro trong hoạt động của KBNN.

Thùy Linh