Tăng cường rà soát thông tin, ngành Thuế đảm bảo bán hoá đơn thuế cho đúng đối tượng

19:39 | 08/06/2021

(HQ Online) - Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu các cục thuế thực hiện triển khai Quy trình quản lý ấn chỉ.

Ngành Thuế tăng cường đôn đốc thu tiền thuế nợ
Tổng cục Thuế nâng cấp hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế
Ngành Thuế quản lý thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thư tín dụng (L/C) như thế nào?
Ảnh: Thùy Linh.
Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu các cục thuế thực hiện triển khai Quy trình quản lý ấn chỉ. Ảnh: Thùy Linh.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương phải đảm bảo việc bán hóa đơn cho người nộp thuế theo đúng quy định và đúng đối tượng, có ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bán hoá đơn, tránh tình trạng sau khi cơ quan thuế đã bán hóa đơn cho người nộp thuế mới phát hiện người nộp thuế không hoạt động, chưa kê khai, nộp thuế, người nộp thuế bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, chưa báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Đối với việc tra cứu tình trạng mã số thuế và kê khai thuế của người nộp thuế trước khi bán hoá đơn cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phải thực hiện tra cứu trên Hệ thống quản lý thuế tập trung - TMS hoặc các hệ thống công nghệ thông tin quản lý người nộp thuế có liên quan làm căn cứ để bán hoá đơn cho người nộp thuế.

Trường hợp không truy cập được Hệ thống quản lý thuế tập trung - TMS hoặc các hệ thống công nghệ thông tin quản lý người nộp thuế có liên quan, thì thực hiện việc phối hợp với các phòng, bộ phận có liên quan để xác định tình trạng mã số thuế và kê khai thuế của người nộp thuế đảm bảo việc bán hoá đơn ngay trong ngày theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan Thuế cần thực hiện việc rà soát người nộp thuế đảm bảo phát hiện kịp thời người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế để thực hiện công tác quản lý và bán hoá đơn, ấn chỉ cho người nộp thuế theo đúng quy định.

Đối với việc bán hoá đơn, ấn chỉ cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn, trường hợp người nộp thuế không vi phạm các quy định về tình trạng mã số thuế, nợ thuế, kê khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thì thực hiện bán hoá đơn, ấn chỉ ngay trong ngày cho người nộp thuế theo quy định.

Còn trong trường hợp người nộp thuế chưa kê khai thuế, chưa báo cáo tình sử dụng hoá đơn, ấn chỉ (do chưa đến kỳ báo cáo theo quy định), nợ thuế nhưng chưa có thông báo của cơ quan Thuế thực hiện cưỡng chế hoá đơn hết giá trị sử dụng, thì đơn vị nghiệp vụ vẫn thực hiện bán hoá đơn, ấn chỉ ngay trong ngày cho người nộp thuế theo quy định, đồng thời phối hợp với các bộ phận chức năng hướng dẫn, tuyên truyền người nộp thuế thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan và khi có dấu hiệu vi phạm cần áp dụng các biện pháp quản lý người nộp thuế theo quy định.

Còn trong trường hợp người nộp thuế bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; người nộp thuế có Thông báo của cơ quan Thuế về việc bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng chưa làm các thủ tục theo quy định để quay lại hoạt động kinh doanh thì đơn vị nghiệp vụ không bán hoá đơn, ấn chỉ cho người nộp thuế và ngay trong ngày làm việc phối hợp với các bộ phận chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo quy định.

Tổng cục Thuế yêu cầu chỉ khi người nộp thuế đủ điều kiện bán hoá đơn, ấn chỉ theo quy định thì thực hiện bán hoá đơn, ấn chỉ cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc.

Đối với việc lập Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, để đảm bảo việc cập nhật kịp thời và chính xác chi tiết số hoá đơn hết giá trị sử dụng của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký lên Website tra cứu hoá đơn của cơ quan Thuế nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế đề nghị Phòng Thanh tra - kiểm tra/Đội kiểm tra thuế cơ quan Thuế thực hiện việc lập Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng của người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Riêng đối với ứng dụng Quản lý ấn chỉ, hiện Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng Quản lý ấn chỉ, để đáp ứng việc bán hoá đơn quyển cho hộ, cá nhân kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định thuộc Chi cục Thuế quản lý có trạng thái đăng ký thuế vãng lai.

Thùy Linh