Tăng cường hợp tác song phương giữa Kho bạc Nhà nước Việt Nam và Kho bạc Quốc gia Lào

18:31 | 02/11/2021

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước Việt Nam vừa thực hiện hỗ trợ trang thiết vị và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động kho bạc cho Kho bạc Quốc gia Lào.

Kho bạc Nhà nước điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021
Kho bạc Nhà nước thí điểm thanh toán tự động
Quy định mới về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
Tăng cường hợp tác song phương giữa Kho bạc Nhà nước Việt Nam và Kho bạc Quốc gia Lào
Kho bạc Nhà nước Việt Nam vừa thực hiện trao tặng các trang thiết bị cho Kho bạc Quốc gia Lào thông qua hình thức trực tuyến. Ảnh: KBNN.

Theo thông tin từ Kho bạc Nhà nước, tiếp nối những kết quả đã đạt được trong chương trình hợp tác hỗ trợ Kho bạc Quốc gia Lào trong những năm qua, Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình hợp tác hỗ trợ thiết thực giúp Kho bạc Quốc gia Lào như: hỗ trợ tư vấn kiện toàn, xây dựng các văn bản chính sách pháp lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động kho bạc cấp huyện thuộc Kho bạc Quốc gia Lào; tư vấn hỗ trợ xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai kho bạc ngành dọc cấp huyện tại Quốc gia Lào; nghiên cứu khảo sát thực trạng, mối quan hệ với các đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện của Kho bạc Quốc gia Lào tại một số Kho bạc Nhà nước địa phương của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị cho Kho bạc Quốc gia Lào nhằm phục vụ cho việc triển khai thí điểm ngành dọc tại kho bạc cấp huyện của Kho bạc Quốc gia Lào.

Mới đây, Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã cùng Kho bạc Quốc gia Lào thống nhất nội dung chương trình làm việc và cùng thông qua nội dung kế hoạch chương trình hợp tác từng năm từ 2022 – 2025 giữa hai Kho bạc trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 5 năm (2021-2025) đã ký giữa Bộ Tài chính nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Cục Quản lý Ngân quỹ (Kho bạc Nhà nước Việt Nam) đã chia sẻ kinh nghiệm của Kho bạc Nhà nước Việt Nam về công tác phát hành công cụ nợ của Chính phủ gồm các nội dung: vay và trả nợ của Chính phủ - vai trò của các đơn vị liên quan trong Bộ Tài chính; lịch sử phát triển của công tác phát hành công cụ nợ của Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước; phát hành công cụ nợ của Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước - những vấn đề cơ bản; kết quả phát hành công cụ nợ giai đoạn 2011-2021.

Hai bên cùng nhau trao đổi về hình thức và các kỳ hạn huy động trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước Việt Nam; cơ chế quản lý nợ và trái phiếu Chính phủ, các khoản vay ngắn hạn do Kho bạc Nhà nước Việt Nam phát hành và Kho bạc Quốc gia Lào giới thiệu về tín phiếu kho bạc do Kho bạc Quốc gia Lào phát hành. Từ đó Kho bạc Nhà nước Việt Nam trao đổi kinh nghiệm của Kho bạc Nhà nước Việt Nam về bảo lãnh tín phiếu ngắn hạn trái phiếu Chính phủ do Kho bạc phát hành và cùng thảo luận về quy trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trong huy động vốn tại Kho bạc Quốc gia Lào.

Kho bạc Nhà nước Việt Nam cũng vừa thực hiện trao tặng các trang thiết bị cho Kho bạc Quốc gia Lào thông qua hình thức trực tuyến. Những trang thiết bị trao tặng sẽ được Kho bạc Nhà nước Việt Nam bàn giao trực tiếp cho Kho bạc Quốc gia Lào tại cửa khẩu giữa hai quốc gia khi đủ điều kiện, đáp ứng được quy định về phòng chống Covid-19 theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng có liên quan về y tế, ngoại giao, an ninh của mỗi nước sở tại.

Kho bạc Nhà nước Việt Nam cho biết, trước bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động hỗ trợ, hợp tác giữa hai Kho bạc Nhà nước được tổ chức và diễn ra chất lượng, hiệu quả.

Thông qua các nội dung chương trình hợp tác, Kho bạc Nhà nước Việt Nam đã cụ thể hóa những nội dung chương trình hỗ trợ Kho bạc Quốc gia Lào bằng những chương trình hành động, kết quả thiết thực và hiệu quả.

Đây sẽ là những kết quả thiết thực giúp Kho bạc Quốc gia Lào có được những công cụ hỗ trợ nghiệp vụ hiệu quả nhất để vận dụng triển khai phù hợp theo hướng an toàn, hiệu lực, hiệu quả... đáp ứng được yêu cầu, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Thùy Linh