Tân Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt

19:20 | 29/10/2020

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa 13, đồng chí Huỳnh Tấn Việt được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tan Bi thu Dang uy Khoi cac co quan Trung uong Huynh Tan Viet hinh anh 1

Ngày 28/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa 13, đồng chí Huỳnh Tấn Việt được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025./.

VietnamPlus