Tạm dừng hoạt động một địa điểm kiểm tra hàng hóa tại Lào Cai

15:04 | 04/09/2020

(HQ Online) - Ngày 4/9/2020, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2246/QĐ-TCHQ tạm dừng hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty CP thương mại Trung Thành tại xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, Lào Cai.

Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa thuộc cảng MPC Port Hải Phòng
Sửa đổi quy định để quản lý chặt kho, bãi, địa điểm kiểm tra hàng hóa
Gia hạn công nhận địa điểm kiểm tra tại Công ty Bách Năng Quảng Ninh
Thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa tại Quảng Ninh

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định của hiệu lực, nếu Công ty CP thương mại Trung Thành không có văn bản đề nghị đưa địa điểm trên hoạt động trở lại, Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai kiểm tra, báo cáo Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.

Trước đó, ngày 4/11/2016, Tổng cục Hải quan có Quyết định 3834/QĐ-TCHQ công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu nêu trên của Công ty CP thương mại Trung Thành.

Tổng diện tích của địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty CP thương mại Trung Thành là 10.000 m2.

Thái Bình