Tài chính toàn diện cho nông nghiệp

07:21 | 14/11/2021

(HQ Online) - Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn chiếm 22% bình quân tín dụng giai đoạn 2016-2020.

Doanh nghiệp cần lưu ý tuân thủ nghiêm ngặt Lệnh 248, 249
Nút thắt của ngành nông nghiệp
Tài chính toàn diện cho nông nghiệp
Ảnh minh họa: ST

Đến cuối tháng 6/2021, tín dụng nông nghiệp, nông thôn ước tăng 4,8% so với cuối năm 2020, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cả nước đạt 3,82%, đóng góp 8,17% GDP cả nước.

Nhưng với một đất nước nông nghiệp như Việt Nam thì tăng trưởng tín dụng như trên vẫn chưa tương xứng.

Điểm bất cập đầu tiên đến từ sự phổ cập của dịch vụ tài chính đang có sự chênh lệch rất lớn giữa các đô thị lớn với các tỉnh có nhiều tiềm năng cho phát triển nông nghiệp. Theo một nghiên cứu, tại các tỉnh như Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai Châu... chỉ có 4-5 ngân hàng hiện diện, phần lớn là ngân hàng chính sách, ngân hàng có vốn nhà nước. Trong khi tại các thành phố lớn, quỹ đất còn ít như Hà Nội, TPHCM... thì 31/31 ngân hàng thương mại đã có mặt. Điểm bất cập đáng kể nhất là việc khó tiếp cận tài chính đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Một doanh nghiệp đã chia sẻ, đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn bấp bênh trong khi việc ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi vốn lớn, nhưng tiếp cận nguồn vốn vay rất khó khăn do các tài sản thế chấp thường có giá trị thấp, đất để sản xuất lại là đất đi thuê lại…

Những vấn đề trên đòi hỏi phải có hệ thống các giải pháp tổng thể, từ xây dựng chính sách điều hành vĩ mô đến các biện pháp về kinh tế, xã hội, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để tăng năng suất. Trong đó, tài chính toàn diện được coi là một trong những trụ cột quan trọng. Hiện Chính phủ đã ban hành chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, từ đó nhiều chính sách ưu tiên vốn tín dụng cho nông nghiệp, gắn với cải tiến quy trình, thủ tục hành chính đã được chú trọng ban hành.

Tuy nhiên, để thực sự tương xứng với tiềm năng của nông nghiệp, các cơ quan quản lý, các ngân hàng vẫn cần đẩy mạnh phát triển hệ thống kênh cung ứng, các sản phẩm, dịch vụ mang tính đặc thù, phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp nông nghiệp, từ đó thúc đẩy xây dựng các chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, các tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính trung gian khác cần phát triển đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ tài chính, mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ tài chính - ngân hàng...

Bình Nam