Sửa quy định về quản lý ngân quỹ nhà nước

21:06 | 06/08/2022

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Kho bạc số là một trong những mục tiêu quan trọng của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Trong ảnh: Hoạt động nghiệp vụ tại KBNN Phú Thọ	Ảnh: Thùy Linh
Một số quy định về quản lý ngân quỹ nhà nước sẽ được bổ sung, sửa đổi. Ảnh: Thùy Linh

Nhiều vướng mắc trong quản lý ngân quỹ

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ năm 2016 đã bước đầu tạo ra hành lang pháp lý vững chắc để triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước (NQNN) theo hướng hiện đại, đáp ứng mục tiêu quản lý NQNN an toàn, hiệu quả và phù hợp với thông lệ quốc tế. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị định, công tác quản lý NQNN đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước và gắn kết chặt chẽ giữa công tác quản lý NQNN, quản lý ngân sách nhà nước và quản lý nợ; đồng thời, hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị định, đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập. Đơn cử như về nguyễn tắc quản lý NQNN, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP chưa quy định cụ thể nguyên tắc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi nên cần bổ sung nguyên tắc việc sử dụng NQNN tạm thời nhà nước nhàn rỗi được thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Hay như về thời hạn xây dựng và phê duyệt phương án điều hành NQNN, Nghị định số 24/2916/NĐ-CP quy định, định kỳ trước ngày 20 tháng cuối quý hoặc trước ngày 20/12 năm trước, KBNN trình Bộ Tài chính phương án điều hành NQNN quý/năm sau; Bộ Tài chính phê duyệt trước ngày 1 đầu quý sau hoặc trước ngày 1/1 của năm sau. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết, để xây dựng phương án điều hành quý/năm sau thì cần phải đánh giá lại tình hình thực hiện thu, chi NQNN quý/năm hiện hành, đặc biệt là tình hình thu, chi ngân sách nhà nước. Song trên thực tế, các khoản thu ngân sách nhà nước thường được nộp vào cuối tháng. Vì vậy, dẫn đến việc đánh giá tính hình thực hiện NQNN quý hiện hành chưa sát hoặc phải thực hiện chậm so với quy định.

Ngoài ra hiện nay còn có một số vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 24/2016/NĐ-CP như: việc sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi; việc mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ; biện pháp xử lý thiếu hụt NQNN bằng ngoại tệ; biện pháp phòng ngừa rủi ro...

Do vậy, Bộ Tài chính cho rằng cần ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2016/NĐ-CP nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác quản lý NQNN, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật (thống nhất với Luật Quản lý nợ công; Luật Phí và lệ phí và các văn bản có liên quan khác); khắc phục một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 24/2016/NĐ-CP.

Đảm bảo quản lý NQNN an toàn, hiệu quả

Trước mắt, Bộ Tài chính sẽ đánh giá, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước 2015; trong đó bao gồm các quy định cụ thể hơn về quản lý NQNN. Trên cơ sở Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi, bổ sung, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi một số nội dung liên quan đến gửi NQNN tạm thời nhàn rỗi tại Ngân hàng thương mại (sau khi đã được sử dụng để cho ngân sách nhà nước tạm ứng, vay) quy định tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP cho phù hợp.

Đồng thời, tại các văn bản hướng dẫn Nghị định mới của Bộ Tài chính sẽ cụ thể hoá nguyên tắc ưu tiên sử dụng NQNN tạm thời nhàn rỗi cho ngân sách nhà nước tạm ứng, vay để đảm bảo quản lý ngân sách nhà nước và NQNN được hiệu quả, tiết kiệm chi phí vay, vừa đảm bảo an toàn thanh khoản cho KBNN.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2016/NĐ-CP nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác quản lý NQNN, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống các văn bản quy định pháp luật (thống nhất với Luật Quản lý nợ công; Luật Phí và lệ phí và các văn bản liên quan khác); khắc phục một số vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 24/2016/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ rà soát, hoàn thiện Nghị định đảm bảo phù hợp, thống nhất với quy định của các Luật, Nghị định liên quan. Đồng thời cải cách công tác quản lý NQNN theo hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Nghị định cũng sẽ kế thừa các quy định còn phù hợp tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP và bổ sung, hoàn chỉnh nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện thời gian qua.

Thùy Linh