Sửa Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế: Tăng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội

07:53 | 23/09/2022

(HQ Online) - Ông Lê Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín - Chi nhánh Hà Nội trao đổi với Tạp chí Hải quan xung quanh nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế
Sửa quy định tạm nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp
Sửa Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế: Tăng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội
Ông Lê Văn Hải, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín - Chi nhánh Hà Nội.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Ông đánh giá như thế nào về động thái này của Bộ Tài chính?

Sau khi tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của người nộp thuế và các chuyên gia, tổ chức có chuyên môn, Bộ Tài chính đã nghiêm túc xem xét một cách thấu đáo trong một thời gian nhất định, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Điều này cho thấy sự quan tâm của Bộ Tài chính trong công tác điều hành quản lý chuyên môn, luôn luôn cầu thị, sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người nộp thuế và các chuyên gia có chuyên môn để có những đề xuất điều chỉnh kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, giúp cho người nộp thuế áp dụng chính sách một cách trơn tru hơn, triệt để hơn.

Tôi đánh giá cao về động thái này của Bộ Tài chính, cho thấy được vai trò quản lý của Bộ Tài chính trong công tác rà soát và kiến nghị điều chỉnh chính sách một cách kịp thời, đáp ứng nguyện vọng của người nộp thuế. Qua đây cũng thấy rõ được sự bình đẳng trong việc ban hành chính sách pháp luật, những đóng góp ý kiến của người nộp thuế và các chuyên gia luôn được tiếp thu, xem xét một cách tích cực, rõ ràng. Việc tham gia đóng góp ý kiến của người dân trong việc xây dựng, ban hành các chính sách đang rất được chú trọng, giúp cho các chính sách khi ban hành phù hợp với sự vận động phát triển và nhu cầu quản lý của Nhà nước, hợp lòng dân và nâng cao trách nhiệm pháp luật của người dân trong việc xây dựng, thực thi pháp luật.

Một trong những điểm đáng chú ý tại dự thảo là sửa đổi quy định liên quan đến việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ. Theo ông, quy định này sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Trước đây, theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Theo tôi, để thực hiện chính sách này là rất khó, bởi lẽ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm phụ thuộc và thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp của cả năm tính thuế, tạm nộp trong 3 quý đầu năm phụ thuộc vào thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp của 3 quý. Để tránh bị tính chậm nộp thuế thì doanh nghiệp phải ước lượng chính xác thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 4 trong năm tính thuế. Việc ước lượng doanh thu của 1 quý một cách chính xác là rất khó khăn, bởi việc kiểm soát doanh thu dự kiến của một quý được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra dường như là không thể. Mặt khác, đa số doanh nghiệp Việt Nam đều lựa chọn năm tính thuế trùng với năm dương lịch, thời điểm quý 4 sẽ thường rơi vào thời điểm cuối năm, theo thói quen chi tiêu của người Việt thì cuối năm thường là thời điểm nhu cầu mua sắm rất cao, đối với doanh nghiệp thì đây là quý phát sinh doanh thu rất cao. Đối chiếu với quy định trên thì doanh nghiệp sẽ rất dễ vi phạm một cách bị động, không mong muốn.

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP lần này có nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm. Theo quan điểm của tôi, quy định này là hoàn toàn phù hợp, vì thời điểm này doanh nghiệp đã tập hợp được hoàn chỉnh doanh thu và chi phí trong năm tính thuế nên việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm là rất đơn giản, doanh nghiệp sẽ chủ động được việc thực thi chính sách pháp luật. Điều này sẽ giúp phân loại và khuyến khích doanh nghiệp thực hiện hạch toán, ghi chép sổ sách kịp thời để chủ động trong việc thực hiện chính sách thuế. Nếu doanh nghiệp không ghi chép, hạch toán sổ sách kế toán kịp thời thì dẫn đến việc tập hợp doanh thu, chi phí bị chậm trễ, dễ dẫn dến vi phạm quy định nêu trên.

Đề xuất sửa đổi quy định nêu trên giúp doanh nghiệp dễ dàng thực thi chính sách pháp luật một cách chủ động, thúc đẩy doanh nghiệp hoàn thiện, phát triển bộ máy kế toán, ứng dụng những thành tựu của công nghệ thông tin vào công tác kế toán, giúp cho việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp chuyển mình một cách mạnh mẽ.

Ông có kỳ vọng gì về Nghị định mới này sau khi được ban hành? Nghị định này tác động như thế nào tới công tác cải cách hành chính của ngành Thuế?

Tôi tin rằng, Nghị định mới sau khi được ban hành sẽ nhận được sự hoan nghênh rất cao của người nộp thuế và các chuyên gia trong lĩnh vực thuế. Có thể nói như “nắng hạn gặp mưa rào”, bởi nó giải quyết được triệt để những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế mà Nghị định số 126/2020/NĐ-CP chưa giải quyết được. Đồng thời giúp cho doanh nghiệp chủ động hơn trong việc thực hiện chính sách thuế, tránh được nhiều sai sót, vi phạm. Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội được tăng lên.

Nếu dự thảo Nghị định được ban hành sẽ nói lên thành tựu của quá trình vận động người dân và các chuyên gia có chuyên môn tham gia góp ý kiến vào công tác xây dựng và ban hành chính sách. Với đà này, hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và hệ thống pháp luật thuế nói riêng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ để đạt được mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận với chi phí tuân thủ thấp, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân là trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

Xin cảm ơn ông!

Thuỳ Linh (thực hiện)