Sửa Luật Chứng khoán: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nên trực thuộc Bộ Tài chính

18:19 | 12/08/2019

(HQ Online) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nên tiếp tục trực thuộc Bộ Tài chính và cần tăng thêm tính độc lập, thẩm quyền.    

sua luat chung khoan uy ban chung khoan nha nuoc nen truc thuoc bo tai chinh Sửa Luật Chứng khoán: Khơi dòng vốn của nhà đầu tư nước ngoài
sua luat chung khoan uy ban chung khoan nha nuoc nen truc thuoc bo tai chinh Sửa Luật Chứng khoán: Thay đổi thị trường cả về chất và lượng
sua luat chung khoan uy ban chung khoan nha nuoc nen truc thuoc bo tai chinh Sửa Luật Chứng khoán: Tăng cường quản lý, kiểm soát sự tuân thủ của công ty chứng khoán
sua luat chung khoan uy ban chung khoan nha nuoc nen truc thuoc bo tai chinh
Ảnh Quochoi.vn.

Đây là ý kiến được đưa ra tại phiên họp thứ 36 củaUỷ ban Thường vụ Quốc hội với nội dung liên quan đến dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi chiều ngày 12/8.

UBCKNN vẫn trực thuộc Bộ Tài chính

Sau nhiều phiên thảo luận, tại dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi, bên cạnh nhiều vấn đề đã nhận được sự đồng thuận của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, vấn còn một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau.

Về nội dung liên quan đến địa vị pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), theo ông Vũ Hồng Thanh, trước những tranh cãi về việc nên để UBCKNN đứng độc lập hay vẫn tiếp tục trực thuộc Bộ Tài chính, Uỷ ban Kinh tế cho rằng, UBCKNN nên trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng cần tăng thêm tính độc lập, thẩm quyền của UBCKNN và thẩm quyền của UBCKNN đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước và Tông Công ty Lưu ký, sát với pháp luật của những nước có mô hình tương tự.

Cụ thể, Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị, UBCKNN sẽ thay Bộ Tài chính thực hiện chức năng cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước và Tông Công ty Lưu ký.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBCKNN phê duyệt Điều lệ của Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước và Tông Công ty Lưu ký; bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên) của Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước và Tông Công ty Lưu ký; phê duyệt việc Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Trưởng bộ phận giám sát giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước; Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) của Tông Công ty Lưu ký.

Ngoài ra, để nâng cao vị thế, trách nhiệm của UBCKNN và người đứng đầu, bảo đảm vị thế khi phối hợp làm việc với cơ quan, Bộ, ngành và trong hợp tác quốc tế (tương tự như quy định về Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tại Luật Cạnh tranh).

“Chủ tịch UBCKNNlà người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức và toàn bộ hoạt động UBCKNN. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính”, phương án của Uỷ ban Kinh tế quy định rõ.

Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị tiếp tục quy định như Luật Chứng khoán hiện hành về việc “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của UBCKNNdo Chính phủquy định”.

Theo phương án này, UBCKNN tương đối bảo đảm tính độc lập, quản lý và giám sát toàn diện thị trường, phù hợp với nguyên tắc của Tổ chức quốc tế các Ủy ban chứng khoán - IOSCO (nguyên tắc số 1, 2), khuyến nghị của Chương trình đánh giá khu vực tài chính (FSAP) và quy định của các nước có cơ quan quản lý chứng khoán nằm trong Bộ Tài chính (như Malaysia, Bangladesh, Bồ Đào Nha) và giữ được ổn định, không làm xáo trộn về bộ máy tổ chức.

Hiệu lực thi hành từ 1/9/2020

Một trong những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau đó là về mô hình của Sở Giao dịch chứng khoán. Thường trực Uỷ ban Kinh tế đã đề xuất phương án chỉ có một Sở Giao dịch chứng khoán duy nhất và đặt tại trung tâm tài chính quốc gia, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán. Phương án này bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả của thị trường, minh bạch, rõ ràng trong áp dụng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, về chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty không phải là công ty đại chúng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, nên chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định: “Chào bán chứng khoán riêng lẻ (bao gồm cổ phiếu và trái phiếu) của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp”và giao Chính phủ hướng dẫn đối với nội dung này. Phương án này bảo đảm tính thống nhất về phạm vi điều chỉnh của 2 Luật đối với 2 loại hình công ty đại chúng và công ty không phải là công ty đại chúng. Tuy nhiên, để bảo đảm tính hiệu lực của văn bản, đề nghị Chính phủ khi đề xuất sửa đổi Luật Doanh nghiệp phải theo hướng có quy định cụ thể về phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội cũng đề nghị bỏ nội dung chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Ông Vũ Hồng Thanh cũng cho rằng, Luật Chứng khoán sửa đổi được ban hành sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến tổ chức thị trường chứng khoán và tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy, với tính cấp thiết của việc ban hành dự thảo Luật đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội, đồng thời để bảo đảm được về mặt thời gian đối với việc ban hành các văn bản hướng dẫn, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã đề nghị chỉnh lý điều khoản về hiệu lực thi hành theo hướng: “Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2020” (thay vì 1/1/2021 như dự thảo Chính phủ đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7).

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển:

Về nội dung địa vị pháp lý của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, để ổn định tình hình tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vẫn nên trực thuộc Bộ Tài chính, đồng thời bổ sung thêm một số quyền cho phù hợp với các quy định pháp luật. Về mô hình Sở Giao dịch Chứng khoán, chỉ nên có 1 Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và được đặt tại Trung tâm tài chính của Việt Nam.

Về chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty không phải là công ty đại chúng, nên chọn phương án Luật hóa các quy định về điều kiện phát hành tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP bởi Nghị đinh này đã đi vào cuộc sống. Không nên quy định về việc chào bán chứng khoán riêng lẻ của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo bởi quy định này sẽ có nhiều rủi ro đối với hoạt động của thị trường chứng khoán.

Thùy Linh