Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Sửa đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

14:48 | 23/09/2022

(HQ Online) - Ngày 23/9/2022, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

undefined
Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Về các nội dung chính và các điểm mới của dự thảo Nghị định, lãnh đạo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, về tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chức danh, dự thảo Nghị định tiếp tục duy trì cách phân chia các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thành 4 nhóm như quy định hiện hành và giữ nguyên chế độ sử dụng xe ô tô. Trong đó, nhóm 2 có điều chỉnh lại phạm vi các chức danh, chức vụ cho phù hợp với Kết luận 35-KL/TW.

Đồng thời, Dự thảo quy định mỗi bậc thuộc các nhóm chức danh, chức vụ quy định tại Kết luận số 35-KL/TW được quy định 1 mức giá mua xe tối đa khác nhau, từ cao xuống thấp (từ 1,6 tỷ đồng đến 1,2 tỷ đồng).

Về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, đối với danh mục xe ô tô phục vụ công tác chung, dự thảo Nghị định đã chuyển xe ô tô bán tải, xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù (thực chất là xe ô tô từ 4 đến 16 chỗ thông thường) từ xe chuyên dùng (theo quy định tại Nghị định số 04) sang xe ô tô phục vụ công tác chung để quy định cụ thể định mức, tối ưu hóa mục đích sử dụng và tần suất sử dụng xe ô tô (vừa sử dụng để đi họp, đi công tác, vừa sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù).

Về cách xác định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, đối với đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo Nghị định tách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, Tổng cục và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh ra khỏi khối quản lý nhà nước để xác định định mức.

Lý do các đơn vị này đang thực hiện tự chủ với yêu cầu ngày càng cao, từng bước có thể tự bảo đảm nguồn kinh phí để trang bị xe. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp được áp dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp thì các bộ, địa phương tự quyết định định mức (trừ xe chức danh) và không dùng NSNN để mua xe.

Về số lượng xe ô tô trang bị cho từng đơn vị và phương thức quản lý xe, để phù hợp với nhu cầu phục vụ công tác của các đơn vị, dự thảo Nghị định giao Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, UBND cấp tỉnh, thủ trưởng đơn vị được quyết định cụ thể số lượng xe ô tô trang bị cho từng đơn vị và phương thức quản lý xe (tập trung hoặc trực tiếp) bảo đảm nguyên tắc không vượt tổng số xe được xác định theo định mức trong một số trường hợp.

undefined
Toàn cảnh Hội nghị ngày 23/9.

Về giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung, quy định về giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung đã được duy trì từ năm 2010 cho đến nay. Trong bối cảnh, thời gian sử dụng của xe ô tô theo chế độ đã được điều chỉnh từ 10 năm thành 15 năm, hệ thống đường bộ đã được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp để xe lưu thông với vận tốc cao, đồng thời giá mua xe hiện nay đã có biến động tăng so với năm 2010, vì vậy, để đảm bảo an toàn cho xe và người sử dụng xe, việc điều chỉnh giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung là cần thiết.

Qua khảo sát giá mua mới xe ô tô năm 2010 và năm 2022 của dòng xe được sử dụng phổ biến để phục vụ công tác chung, dự thảo Nghị định quy định mức giá mua xe loại 1 cầu tối đa là 950 triệu đồng/xe; trường hợp cần trang bị loại xe ô tô 7-8 chỗ 2 cầu, mức giá tối đa là 1,3 tỷ đồng/xe; xe từ 12-16 chỗ ngồi, mức giá tối đa là 1,6 tỷ đồng/xe.

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng, để bảo đảm đúng tính chất chuyên dùng của xe ô tô, dự thảo Nghị định giữ lại 5/7 loại xe chuyên dùng quy định tại Nghị định số 04 gồm: xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế; xe ô tô có kết cấu đặc biệt; xe gắn thiết bị chuyên dùng hoặc gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật; xe ô tô tải; xe ô tô trên 16 chỗ ngồi; chuyển 2 loại xe có tính chất lưỡng tính (xe bán tải và xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù) sang xe ô tô phục vụ công tác chung. Riêng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế được “nghị định hóa” từ quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BYT của Bộ Y tế.

Phương thức bảo đảm phương tiện phục vụ công tác, Dự thảo kế thừa các phương thức bảo đảm phương tiện đi lại phục vụ công tác tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP (trang bị xe, thuê dịch vụ và khoán kinh phí sử dụng xe ô tô). Việc quyết định sử dụng theo phương thức nào sẽ do các bộ, ngành, địa phương căn cứ nhu cầu sử dụng xe ô tô và điều kiện thực tế để quyết định cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cơ bản thể hiện sự đồng tình với sự cần thiết phải ban hành, bố cục, mục tiêu, quan điểm và nội dung của dự thảo Nghị định, khái quát tình hình của các bộ, ngành, địa phương có liên quan đến nhu cầu sử dụng xe ô tô, tình hình triển khai Nghị định số 04/2019/NĐ-CP trong thời gian vừa qua và những khó khăn, vướng mắc phát sinh; trên cơ sở đó, đã có ý kiến tham gia góp ý một số vấn đề về nội dung cũng như kỹ thuật văn bản.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành, địa phương sớm có ý kiến chính thức bằng văn bản gửi về Bộ Tài chính theo đúng thời hạn ngày 30/9/2022; giao Cục Quản lý công sản cùng với Vụ Pháp chế và các đơn vị chức năng trong Bộ tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu đầy đủ, kỹ lưỡng các ý kiến tại Hội nghị này và các ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện hồ sơ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ, bảo đảm tính khả thi của Dự thảo.

Thu Hiền