Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô công phù hợp với thực tế

13:48 | 27/09/2022

(HQ Online) - Sau 4 năm đi vào thực thi, những quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã có nhiều bất cập. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định này nhằm giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra và khi triển khai thực hiện sẽ góp phần đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sửa đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công
Xác định hành vi vi phạm, mức độ lỗi để quyết định xử lý phù hợp
Bộ Tài chính lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô công
Việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP là cần thiết.  	Ảnh: ST
Việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP là cần thiết. Ảnh: ST

Nhiều bất cập

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (Nghị định số 04), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTC hướng dẫn nội dung của Nghị định số 04 để tạo lập hành lang pháp lý cho việc hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch, dự toán, giao, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng, xử lý xe ô tô.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc:

Thực tế cho thấy có những tỉnh có diện tích rộng hơn nhiều các tỉnh khác, nên nhu cầu xe ôtô cũng sẽ tăng lên, do vậy, ngoài tính bình quân chung, thì tiêu chuẩn định mức xe ôtô còn phải tính đến tính đặc thù của mỗi nơi. Trong dự thảo nghị định lần này, Bộ Tài chính cân nhắc đảm bảo số lượng xe ôtô không thấp hơn số xe hiện có của các bộ, ngành, địa phương, trừ trường hợp thay đổi bộ máy”.

Tuy nhiên, thực tế triển khai đã phát sinh những vấn đề bất cập như: định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung chưa phản ánh đầy đủ địa bàn, phạm vi, tính chất hoạt động, mức độ tự chủ, khối lượng nhiệm vụ phải thực hiện... Đối với xe ô tô chuyên dùng, một số loại xe chưa quy định rõ tiêu chí, cách thức xác định, mối quan hệ giữa chủng loại xe và mục đích sử dụng xe, đồng thời giao thẩm quyền ban hành cho các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, vì vậy, chủng loại và số lượng xe ô tô chuyên dùng còn có sự khác nhau giữa các địa phương mặc dù các địa phương đều có những đặc điểm có tính tương đồng. Quy trình báo cáo để phê duyệt về chủng loại, số lượng, đối tượng sử dụng, mức giá đối với xe ô tô phục vụ nhiệm vụ đặc thù chưa thực sự đảm bảo tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, phát sinh nhiều công việc sự vụ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chưa tạo sự chủ động, tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư trong việc quyết định đối với định mức xe ô tô chuyên dùng của đơn vị mình theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Về phương thức quản lý xe ô tô, việc quy định “cứng” phương thức quản lý xe ô tô tập trung đối với một số trường hợp (cơ quan bộ, cơ quan tổng cục, các văn phòng cấp huyện) chưa bảo đảm tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan có chức danh được sử dụng xe ô tô.

Mức giá mua xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung quy định tại Nghị định số 04 đã được duy trì từ năm 2010 (theo Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ) cho đến nay trong khi giá cả thị trường nói chung và giá xe ô tô trên thị trường đã có nhiều biến động. Vì vậy, theo phản ánh của các bộ, địa phương thì giá mua xe ô tô hiện nay là rất thấp so với giá thị trường để lựa chọn được loại xe tương đương như trước đây cũng như bảo đảm tính an toàn trong quá trình sử dụng. Với thực tế triển khai như vậy, việc Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP là cần thiết và có cơ sở pháp lý.

Đảm bảo sát thực tế

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 04, về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, Dự thảo đề cập đến 4 nội dung gồm: tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh; tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng; xe ô tô phục vụ lễ tân nhà nước.

Về tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô chức danh, ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, dự thảo Nghị định tiếp tục duy trì cách phân chia các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thành 4 nhóm như quy định hiện hành và giữ nguyên chế độ sử dụng xe ô tô. Trong đó, nhóm 2 có điều chỉnh lại phạm vi các chức danh, chức vụ cho phù hợp với Kết luận 35-KL/TW. Đồng thời, Dự thảo quy định mỗi bậc thuộc các nhóm chức danh, chức vụ quy định tại Kết luận số 35-KL/TW được quy định 1 mức giá mua xe tối đa khác nhau, từ cao xuống thấp, từ 1,6 tỷ đồng đến 1,2 tỷ đồng.

Về mua xe ô tô phục vụ công tác chung, giá mua xe đã được duy trì từ năm 2010 cho đến nay. Trong bối cảnh đó, thời gian sử dụng của xe ô tô theo chế độ đã được điều chỉnh từ 10 năm thành 15 năm, hệ thống đường bộ đã được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp để xe lưu thông với vận tốc cao, đồng thời giá mua xe hiện nay đã có biến động tăng so với năm 2010. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho xe và người sử dụng xe, qua khảo sát giá mua mới xe ô tô năm 2010 và năm 2022 của dòng xe được sử dụng phổ biến để phục vụ công tác chung, dự thảo Nghị định quy định mức giá mua xe loại 1 cầu tối đa là 950 triệu đồng/xe; trường hợp cần trang bị loại xe ô tô 7-8 chỗ 2 cầu, mức giá tối đa là 1,3 tỷ đồng/xe; xe từ 12-16 chỗ ngồi, mức giá tối đa là 1,6 tỷ đồng/xe...

Về phương thức quản lý xe ô tô, Nghị định 04 quy định “cứng” phương thức quản lý xe ô tô tập trung đối với khối các cục, vụ và tương đương (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập) ở cấp bộ, cấp tổng cục và khối các văn phòng cấp huyện. Quy định này chưa đảm bảo tính linh hoạt, chủ động, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, công tác quản lý, hạch toán, thanh toán chi phí phức tạp, đặc biệt là các đơn vị có dự toán riêng, hạch toán độc lập. Vì vậy, dự thảo Nghị định duy trì 2 phương thức quản lý xe ô tô (tập trung và trực tiếp) nhưng đối với các trường hợp nêu trên, dự thảo Nghị định quy định giao cho Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện quyết định phương thức quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế, khả năng quản lý.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04 phải đảm bảo sát thực tế, phục vụ hiệu quả nhất cho công tác của các bộ, ngành, địa phương trên nguyên tắc bố trí phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phải căn cứ vào bộ máy cán bộ công chức viên chức của từng đơn vị.

Hoài Anh