Sử dụng trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan (Hà Tĩnh) làm khu cách ly tập trung

09:42 | 20/03/2020

(HQ Online) - Nhằm hỗ trợ cho việc phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan nhất trí để UBND tỉnh Hà Tĩnh sử dụng trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hà Tĩnh) làm khu cách ly tập trung của tỉnh.

su dung tru so doi kiem soat hai quan ha tinh lam khu cach ly tap trung Khách nhập cảnh, hàng hóa nhập khẩu vào Lào qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phải cách ly 14 ngày
su dung tru so doi kiem soat hai quan ha tinh lam khu cach ly tap trung Hải quan Hà Tĩnh chủ động giám sát hàng hóa và ngăn ngừa dịch Covid-19
su dung tru so doi kiem soat hai quan ha tinh lam khu cach ly tap trung
Trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hà Tĩnh) tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Theo Tổng cục Hải quan, thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 và Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 gây ra; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan nhất trí để UBND tỉnh Hà Tĩnh sử dụng trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hà Tĩnh) làm khu cách ly tập trung của tỉnh.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh có biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho người được cách ly, cán bộ, nhân viên tham gia phòng, chống dịch tại điểm cách ly và khu vực xung quanh trụ sở.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Hà Tĩnh làm đầu mối phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan trong việc thành lập khu cách ly tập trung.

Được biết, ngày 18/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn gửi Tổng cục Hải quan đề nghị mượn trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hà Tĩnh) để làm khu cách ly tập trung của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đảo Lê