Sớm hoàn thành việc sắp xếp các chi cục thuế

09:12 | 16/01/2020

(HQ Online) - Ngay trong quý 1/2020, toàn ngành Thuế sẽ hoàn thành toàn bộ việc sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế.    

som hoan thanh viec sap xep cac chi cuc thue Nhiều chỉ thu tiêu ngân sách tại các địa phương đã hoàn thành xuất sắc
som hoan thanh viec sap xep cac chi cuc thue Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc một số tỉnh
som hoan thanh viec sap xep cac chi cuc thue Hà Nội sẽ tiếp tục sáp nhập 6 chi cục thuế vào năm 2020
som hoan thanh viec sap xep cac chi cuc thue
Đến hết năm 2020, số chi cục thuế sẽ giảm từ 711 chi cục xuống còn 420 chi cục thuế.

Thực hiện Quyết định số 41 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18/TW, đến hết năm 2019, toàn ngành Thuế đã cắt giảm được 89 đầu mối cấp phòng, giảm 1.792 đầu mối cấp đội.

Bên cạnh đó, về việc hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực, thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và kế hoạch hợp nhất chi cục thuế cấp huyện thành chi cục thuế khu vực, Tổng cục Thuế đã triển khai sắp xếp, hợp nhất đối với 433 chi cục thuế cấp huyện để thành lập 206 chi cục thuế khu vực. Như vậy, số chi cục thuế trong cả nước đã giảm từ 711 chi cục thuế xuống còn 484 chi cục.

Theo ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, theo lộ trình đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, đến hết năm 2020, số chi cục thuế sẽ giảm xuống còn 420 chi cục thuế. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế sẽ triển khai sớm hơn kế hoạch đề ra.

Trong năm 2020, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý gắn với đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đảm bảo bộ máy phải tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 năm 2017 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa 12 và Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Đồng thời thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức thuế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39 năm 2015 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, ngành Thuế phấn đấu trong quý 1/2020 hoàn thành toàn bộ việc sắp xếp, hợp nhất các Chi cục Thuế thành các Chi cục Thuế khu vực, để ổn định tổ chức và nhân sự để đại hội đảng các cấp.

Thùy Linh