”Soi” tiến độ giải ngân các đại dự án đầu tư công

22:45 | 22/08/2020

(HQ Online) - Về tình hình giải ngân một số dự án đầu tư công lớn, dự án quan trọng quốc gia, Bộ KH&ĐT cho biết, với dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tổng số vốn đã giải ngân của 11 dự án thành phần là 5.530/8.970 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 61,6%. Tiến độ thực hiện dự án và giải ngân của dự án này cơ bản đáp ứng theo đúng kế hoạch đề ra.

0212 cao toc bn
11 dự án thành phần của Dự án cao tốc Bắc Nam đã giải ngân đạt 61,6%.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, đối với 3 dự án thành phần đang thực hiện theo hình thức đầu tư công (gồm đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn, Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu) đã giải ngân được 1.755/3.400 tỷ đồng kế hoạch năm 2020 (bao gồm giải phóng mặt bằng và xây lắp), đạt 51,6%, trong đó, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 93%.

Đối với 5 dự án thành phần đang thực hiện theo hình thức đối tác công tư (gồm QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo) đã giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng được 2.084/3.016 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 69,1%.

3 dự án thành phần mới được Quốc hội chấp thuận chuyển đổi hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công (gồm đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây) đã giải ngân 1.690/2.554 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 66,2%.

”Hiện nay, Bộ GTVT đã tổ chức phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán; các Ban Quản lý dự án đã phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu, dự kiến khởi công các gói thầu đầu tiên trong tháng 9/2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Một dự án lớn khác là Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ KH&ĐT cho biết, dự án được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 là 18.500 tỷ đồng và được bố trí vốn lũy kế từ 2018-2020 là 18.195,035 tỷ đồng (kế hoạch năm 2018: 4.500 tỷ đồng; kế hoạch năm 2019: 6.990 tỷ đồng và kế hoạch năm 2020: 6.705,035 tỷ đồng).

Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, Quốc hội đã quy định ”Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021. Đồng thời, tại Báo cáo số 3696/BC-UBND ngày 3/4/2020, UBND tỉnh Đồng Nai cam kết giải ngân toàn bộ số vốn được giao trong năm 2020.

Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ban ngành tích cực triển khai, thúc đẩy giải ngân. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm 2020, dự án giải ngân được 1.376,187 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến nay là 2.513,655 tỷ đồng, đạt 13,82% kế hoạch được giao.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, một số khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án là: Do hình thể thửa đất giữa hồ sơ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện trạng có thay đổi nên diện tích thửa đất sau khi đo đạc tăng hoặc giảm; còn nhiều thửa đất không có thông tin tên chủ sử dụng, hoặc có tên nhưng không ghi địa chỉ....

Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2020, tỉnh sẽ hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất khu vực ưu tiên 1.810 ha trong năm 2020; tiếp tục kiểm đếm, lập phương án bồi thường khu vực còn lại trong năm 2020, bàn giao mặt bằng trong quý II/2021.

Như vậy, theo Bộ KH&ĐT, tỷ lệ giải ngân vốn đã giao cho dự án này hiện ở mức rất thấp và khả năng khó hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 1.810 ha đất, giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án trước năm 2021 theo quy định.

Với Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Bộ KH&ĐT cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 4.827,32 tỷ đồng, sử dụng 100% nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Về nguồn vốn, ngày 15/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao 932 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn cho dự án từ nguồn dự phòng chung. Tới ngày 29/4/2020 Bộ GTVT đã giao 932 tỷ đồng cho dự án. Số vốn 3.895,32 tỷ đồng còn lại Bộ GTVT sẽ cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, chủ đầu tư (Tổng công ty Cửu Long) đã đăng thông báo mời thầu, kế hoạch đến ngày 20/8/2020 sẽ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu khảo sát, thiết kế. Thời gian phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán dự kiến là 15/10/2020 (45 ngày sau khi lựa chọn nhà thầu).

Về tiến độ thực hiện công tác xây lắp và khởi công dự án, theo Bộ KH&ĐT, dự kiến sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu từ ngày 20/10/2020; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng trước 15/12/2020 và sẽ khởi công dự án vào cuối năm 2020. Dự án sẽ thông xe vào năm 2022 và hoàn thành toàn bộ vào quý 2/2023.

Hoài Anh