Số tiền các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế tăng mạnh

16:10 | 12/05/2021

(HQ Online) - Theo Bộ Tài chính, 4 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ra đã đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 501.292 tỷ đồng, tăng 22,06% so với cùng kỳ năm 2020.

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, bảo vệ thương hiệu và các tài sản số
Sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm: Đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và người tham gia bảo hiểm
Ảnh: Internet.
Thị trường bảo hiểm đến nay ghi nhận có 72 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Ảnh: Internet.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm đến nay ghi nhận có 72 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 20 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 608.324 tỷ đồng, tăng 22,72% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 101.471 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 506.853 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 4 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 501.292 tỷ đồng, tăng 22,06% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.485 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm đạt 448.807 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, đến nay, tổng doanh thu phí bảo hiểm khoảng 61.208 tỷ đồng, tăng 19,12% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.241 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 41.967 tỷ đồng.

Thùy Linh