Số cuộc thanh tra, kiểm tra thuế giảm mạnh do dịch Covid-19

10:41 | 11/10/2021

(HQ Online) - Ngành Thuế sẽ điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 phù hợp với diễn biến dịch Covid-19 hiện nay.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa rủi ro trong hoạt động của kho bạc
Chú trọng thanh tra, kiểm tra, đảm bảo thị trường bảo hiểm minh bạch
Tập trung thanh tra, kiểm tra thuế các tổ chức, cá nhân có thu nhập từ mạng xã hội
5004-104067399-2838756869692441-2490218594068587387-n
Dịch Covid-19 đã khiến công tác thanh tra, kiểm tra của ngành trong quý 3 bị ảnh hưởng. Ảnh Thuỳ Linh.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong quý 3/2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 14.543 cuộc thanh tra, kiểm tra. Con số này chỉ đạt 14,04% kế hoạch năm 2021 và bằng 61,6% so với quý 2/2021 và bằng 63,42% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, trong quý này, ngành Thuế đã kiểm tra được 311.734 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Con số này bằng 141,47% so với quý 2/2021 và bằng 201,26% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Tổng cục Thuế, dịch Covid-19 đã khiến công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành trong quý 3 bị ảnh hưởng lớn do nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội.

Tính đến hết tháng 9, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 46.752 cuộc thanh tra, kiểm tra (đạt 45,14% kế hoạch năm 2021 và bằng 89,54% so với cùng kỳ năm 2020); kiểm tra được 634.940 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế, bằng 145,59% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 34.040,08 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 7.154,68 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.620,83 tỷ đồng; giảm lỗ là 25.264,57 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 5.044,37 tỷ đồng, bằng 70,87% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Về công tác thanh tra, 9 tháng đầu năm, số doanh nghiệp được thanh tra là 2.698 doanh nghiệp. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 2.271,47 tỷ đồng; giảm khấu trừ 411,66 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.777,34 tỷ đồng. Số đã nộp ngân sách là 1.760,7 tỷ đồng, bằng 77,51% số tăng thu qua thanh tra.

Còn với công tác kiểm tra, tính đến hết tháng 9, đã có 44.054 doanh nghiệp được kiểm tra. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 4.552,79 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 826,87 tỷ đồng; giảm lỗ 16.410,4 tỷ đồng. Số đã nộp ngân sách là 2.953,25 tỷ đồng, bằng 64,87% số tăng thu qua kiểm tra.

Đáng chú ý, số hồ sơ khai thuế được kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế tăng mạnh. Toàn ngành đã kiểm tra được 634.940 hồ sơ; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 330,42 tỷ đồng; giảm khấu trừ 382,31 tỷ đồng; giảm lỗ 1.076,83 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Đặc biệt, theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến nay, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 232 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Kết quả, truy thu, truy hoàn và phạt 667,24 tỷ đồng; giảm lỗ 2.255,92 tỷ đồng; giảm khấu trừ 6,85 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.398,13 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 395,81 tỷ đồng, giảm lỗ 1.691,07 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.225,68 tỷ đồng.

Ngành Thuế cũng đã đẩy mạng công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, đến nay, đã thực hiện được 3.008 cuộc thanh tra, kiểm tra, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 29.928,23 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 689,88 tỷ đồng.

Trong quý cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra đối với các doanh nghiệp còn lại trong kế hoạch thanh tra vào thời gian phù hợp sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Đồng thời trình Bộ Tài chính phương án điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 phù hợp tình hình diễn biến dịch Covid-19 hiện nay.

Thùy Linh