“Siêu” Ủy ban công khai kinh phí cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên năm 2021

18:10 | 15/10/2021

(HQ Online) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 459/QĐ-UBQLV về việc công bố công khai kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP.

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022
Thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung 14,62 nghìn tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi để chi phòng chống dịch
5 giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
“Siêu” Ủy ban công khai kinh phí cắt giảm, tiết kiệm dự toán chi thường xuyên năm 2021
Ủy ban Quản lý vốn cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 là 661,95 triệu đồng. Ảnh: Internet.

Theo đó, Ủy ban Quản lý vốn cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 là 661,95 triệu đồng bao gồm cắt giảm kinh phí chi thường xuyên của Văn phòng Ủy ban là 655,95 triệu đồng và cắt giảm kinh phí chi thường xuyên của Trung tâm thông tin là 6 triệu đồng.

Trong số gần 662 triệu đồng tiết kiệm chi của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN, có 475 triệu đồng tiết kiệm kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, 75 triệu kinh phí hỗ trợ khen thưởng và 40,1 triệu kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ giám sát tài chính doanh nghiệp, kiểm tra các cơ sở nhà đất của DN và thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 30/5/2020.

Cùng với đó là 65,8 triệu đồng kinh phí mua sắm trang thiết bị làm việc của các biên chế được giao bổ sung.

Hoài Anh